อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 865 จับตาสงขลา เชียงใหม่ ปัตตานี

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 865 จับตาสงขลา เชียงใหม่ ปัตตานี

เกาะติดเช็คอัพเดทล่าสุด "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. ยอด 865 ราย จับตาสงขลา เชียงใหม่ ปัตตานี นครศรีธรรมราช นราธิวาส ยะลา สมุทรปราการ ชลบุรี สุราษฎร์ธานี

อัพเดทต่อเนื่อง เกาะติดสถานการณ์ โควิดวันนี้ 8 พ.ย. 64 เกาะติดความคืบหน้า 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด จากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ตรวจสอบ อัพเดท 10 จังหวัดอันดับพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 สูงสุด 

จํานวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศรายใหม่ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ตรวจสอบ 10 จังหวัดอันดับ

 

1 กรุงเทพมหานคร 865 ราย

2 สงขลา 462 ราย

3 เชียงใหม่ 429 ราย

4 ปัตตานี 406 ราย

5 นครศรีธรรมราช 372 ราย

6 นราธิวาส 295 ราย

7 ยะลา 266 ราย

8 สมุทรปราการ 219 ราย

9 ชลบุรี 179 ราย

10 สุราษฎร์ธานี 179 ราย

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 865 จับตาสงขลา เชียงใหม่ ปัตตานี

08/11/64 กรุงเทพมหานคร หรือ กทม. ติดเชื้อโควิดยอดสูงสุดอันดับ 1 ของประเทศ ตามด้วย สงขลา เชียงใหม่ ปัตตานี นครศรีธรรมราช นราธิวาส ยะลา สมุทรปราการ ชลบุรี และสุราษฎร์ธานี

 

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 865 จับตาสงขลา เชียงใหม่ ปัตตานี

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 865 จับตาสงขลา เชียงใหม่ ปัตตานี

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 865 จับตาสงขลา เชียงใหม่ ปัตตานี

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 865 จับตาสงขลา เชียงใหม่ ปัตตานี

 วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564  เวลา 12.30 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564
 ผู้ป่วยรายใหม่ 7,592 ราย
 หายป่วยแล้ว 1,830,037 ราย
 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,946,728 ราย
 เสียชีวิตสะสม 19,609 ราย
----------------------------
ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563
 หายป่วยแล้ว 1,857,463 ราย
 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,975,591 ราย
 เสียชีวิตสะสม 19,703 ราย
ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 7 พฤศจิกายน 2564
 มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 80,499,612 โดส
----------------------------
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 มีผู้รับการฉีดวัคซีน 
เข็มที่ 1 จำนวน 76,492 ราย
เข็มที่ 2 จำนวน 193,257 ราย
เข็มที่ 3 จำนวน 8,310 ราย

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 865 จับตาสงขลา เชียงใหม่ ปัตตานี

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก 
วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. 
ยอดผู้ติดเชื้อรวม 250,610,260 ราย 
อาการรุนแรง 76,075 ราย 
รักษาหายแล้ว 226,841,796 ราย 
เสียชีวิต 5,064,584 ราย 
 อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด
1. สหรัฐอเมริกา  จำนวน 47,336,577 ราย
2. อินเดีย จำนวน 34,366,614 ราย
3. บราซิล จำนวน 21,880,439 ราย
4. สหราชอาณาจักร  จำนวน 9,301,909 ราย
5. รัสเซีย จำนวน 8,795,095 ราย
ประเทศไทย  อยู่ในอันดับที่ 24 จำนวน 1,975,591 ราย

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 865 จับตาสงขลา เชียงใหม่ ปัตตานี