เชียงใหม่ คิกออฟตั้งจุดตรวจโควิด 4 มุมเมือง

เชียงใหม่ จัดกิจกรรม Kick off CCRT Plus ลงพื้นที่ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิด-19 เชิงรุก ในพื้นที่เขตเทศบาล เปิดจุดคัดกรองหาเชื้อไวรัสโควิด 4 มุมเมือง เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการตรวจคัดกรองได้ง่ายขึ้น หากตรวจพบผลเป็นบวกสามารถนำเข้าสู่ระบบการรักษาได้ทันที

เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 64 ที่บริเวณลานอเนกประสงค์ประตูท่าแพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม Kick off CCRT Plus จังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิด-19 เชิงรุกตรวจคัดกรองเชิงรุก ด้วยชุดตรวจ ATK ฉีดวัคซีนโควิด-19 ในพื้นที่เขตเทศบาลนครเชียงใหม่โดยมีนายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ พร้อม สำนักงานป้องกันควบคุมโรคเชียงใหม่ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรม Kick off CCRT Plus โดยมีนายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เดินทางมาร่วมกิจกรรม

นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ในจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อ โดยเฉลี่ยจำนวน 300-400 รายต่อวัน ติดต่อกันเป็นเวลานานกว่า 3 สัปดาห์ ส่วนใหญ่เป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด จากคลัสเตอร์ต่างๆ ทั้งคลัสเตอร์ใหม่และคลัสเตอร์เดิมที่มีการระบาดอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการติดเชื้อในครอบครัว ซึ่งกระจายอยู่ในหลายอำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงการติดเชื้อในชุมชนแรงงานต่างด้าว

สำหรับสถานการณ์การติดเชื้อในครอบครัว และการติดเชื้อในชุมชนแรงงานต่างด้าวนั้น กำลังเป็นปัญหาของจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจาก พบผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ โดยส่วนใหญ่ผู้ติดเชื้อรายแรกไม่ได้คาดคิดว่าตนเองเป็นกลุ่มเสี่ยง จึงไม่มีการระมัดระวังตนเอง ไม่มีการแยกกักตนเองจากคนในครอบครัว จนกระทั่งมีอาการ จึงเข้ารับการตรวจเพื่อหาเชื้อ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้จัดกิจกรรม Kick off CCRT Plus จังหวัดเชียงใหม่ หรือ ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา Covid-19 เชิงรุก โดยการตรวจคัดกรองเชิงรุก ด้วยชุดตรวจATK และ ฉีดวัคซีน Covid-19 ให้ครอบคลุม ในพื้นที่เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ และทุกอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่

สำหรับในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ กำหนดให้มีการจัดตั้งจุดตรวจ คัดกรองหาเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 4 จุด ได้แก่ บริเวณสำนักงานแขวงศรีวิชัย ตรวจโดยรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยพระราชทาน , แขวงเม็งราย ที่ศูนย์วัณโรคเชียงใหม่รถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยพระราชทาน, แขวงนครพิงค์ ตั้งจุดตรวจเฉพาะกิจ ณ โรงเรียนวัดป่าแพ่ง แขวงกาวิละ ตั้งจุดตรวจเฉพาะกิจ ณ หอประชุม ในสวนสุขภาพบ้านเด่น โดยแต่ละจุดตรวจจะดำเนินการตรวจคัดกรองวันละประมาณ 300 ราย

นอกจากนี้ ยังมีทีมเร่งค้นหาและตรวจคัดกรองเชิงรุก ด้วยชุดตรวจATK ลงเข้าไปตรวจในชุมชนต่างๆ ภายในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการแยกกักตัวหรือการเข้าสู่การรักษาให้เร็วที่สุด ทั้งประชาชนคนไทย และต่างด้าว สำหรับผู้ที่มีผลตรวจเป็นลบ จะทำการนัดหมายให้ไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด ทันที

สำหรับทีมบุคลากรที่มาช่วยในการดำเนินงานนั้น ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกจังหวัด ได้แก่ จากจังหวัดเชียงราย ลำพูน แพร่ กองระบาด(กรมควบคุมโรคติดต่อ) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ โรงพยาบาลสวนปรุง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเชียงใหม่(แม่และเด็ก) โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ และเทศบาลนครเชียงใหม่

ด้านนายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิด-19 เชิงรุก หรือ CCRT Plus โดยการลงพื้นที่ตรวจด้วยระบบ ATK เพื่อให้ประชาชนได้เข้าสู่ระบบการคัดกรองได้ง่ายขึ้น หากตรวจพบผลเป็นบวกสามารถนำเข้าสู่ระบบการรักษาได้ทันที เนื่องจากในปัจจุบันพบว่ามีการติดเชื้อโดยไม่แสดงอาการ และไม่ได้เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงเพิ่มจำนวนมากขึ้น การเปิดคัดกรองเชิงรุกจะทำให้แยกกลุ่มผู้ป่วยออกจากชุมชนได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น สามารถตัดวงจรการแพร่ระบาดได้ หากตรวจไม่พบเชื้อจะมีการนัดหมายให้เข้ารับการฉีดวัคซีน โดยเบื้องต้นจะทำการค้นหาตรวจคัดกรองเชิงรุกในพื้นที่เขตเทศบาลเป็นเวลา 14 วัน และขณะเดียวกันมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนชาวเชียงใหม่ได้เข้าถึงวัคซีนได้ทั้งหมด

จากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เกี่ยวกับการบริหารจัดการเตียงรองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อให้มีเพียงพอกับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้น จึงได้จัดทำ ศูนย์พักคอย (CI) ให้เพิ่มขึ้น โดยขณะนี้ทางเทศบาลนครเชียงใหม่ได้เปิดศูนย์พักคอยเพิ่มเติมที่โรงยิมเนเซี่ยม สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อรองรับกลุ่มต่างด้าวที่ตรวจพบว่าเป็นผู้ป่วยติดเชื้อ

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า หลังจากเปิดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการทำงานของจุดตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโควิด-19 บริเวณ หอประชุมสวนสุขภาพบ้านเด่น แขวงกาวิละ ซึ่งจุดดังกล่าวสามารถตรวจคัดกรองให้ผู้ที่ขอรับบริการได้วันละประมาณ 300 ราย ซึ่งจะเปิดต่อเนื่องเป็นเวลา 14 วัน

สำหรับวันนี้ (4 พ.ย.64) โดยเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 09.00 น. ช่วงเช้าที่ผ่านมามีผู้มาขอใช้บริการจำนวน 38 ราย พบผลเป็นบวกจำนวน 3 ราย ได้ส่งตัวไปยังโรงพยาบาลเพื่อให้ดำเนินการต่อเรียบร้อยแล้ว ทำให้ในช่วงเวลาที่รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าตรวจเยี่ยมจุดดังกล่าว เวลาประมาณ 10.00 น. หยุดการตรวจคัดกรองชั่วคราวเพื่อทำความสะอาด หลังจากนั้นได้เปิดให้บริการต่อ