เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เสด็จพระราชทานเหรียญรางวัลชนะเลิศ ผ้าลายขอ

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เสด็จพระราชทานเหรียญรางวัลชนะเลิศ ผ้าลายขอ

"เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ" พระราชทานรางวัลผู้ชนะการประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” เพื่ออนุรักษ์และต่อยอดผ้าถิ่นไทยสู่ระดับสากล

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จพระราชทานเหรียญรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดผ้าลายพระราชทานระดับประเทศ และทอดพระเนตรนิทรรศการผ้าชนะการประกวด นิทรรศการเหรียญพระราชทานและแฟชั่นโชว์ ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ในงาน OTOP Midyear 2021 Celebrate Thai Culture ณ ทรูไอคอนฮอลล์ ชั้น 7 ศูนย์การค้าไอคอนสยาม เมื่อวันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2564

โดยกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้สนองแนวพระดำริ ภายใต้แนวคิด โครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ ผ้าไทย สู่เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ ตามวิถีที่เป็นเอกลักษณ์ประจำถิ่นให้สามารถก้าวสู่ระดับสากลเป็นที่นิยมในทุกเพศทุกวัย ทุกโอกาส และสร้างรายได้กลับเข้าสู่ชุมชน รวมถึงเป็นแรงบันดาลใจแก่ผู้สืบทอดภูมิปัญญาผ้าไทยและสร้างศิลปินช่างทอผ้ารุ่นใหม่ 

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เสด็จพระราชทานเหรียญรางวัลชนะเลิศ ผ้าลายขอ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการผ้าชนะการประกวด

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงมุ่งมั่นที่จะสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เรื่องการอนุรักษ์ภูมิปัญญาของไทย ด้วยพระอัจฉริยภาพ พระองค์ทรงต่อยอดผสมผสานมุมมองด้านแฟชั่นที่ร่วมสมัย แต่ยังคงไว้ซึ่งการสืบสานอัตลักษณ์ นำไปสู่การประกวดลายผ้าพระราชทาน ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ซึ่งดำเนินการมาถึงรอบตัดสิน 

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เสด็จพระราชทานเหรียญรางวัลชนะเลิศ ผ้าลายขอ

“ตลอดระยะเพียง 8 เดือนที่มีการเริ่มดำเนินโครงการฯ มีผู้ประกอบการ ช่างทอผ้า ส่งผ้าเข้าประกวดใน 15 ประเภท รวม 3,214 ผืน และมีผ้าที่ผ่านเข้ารอบระดับประเทศ 11 ประเภท รวม 50 ผืนจากผู้เข้าประกวด 46 คน” นาย สุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าว
 

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เสด็จพระราชทานเหรียญรางวัลชนะเลิศ ผ้าลายขอ

นิทรรศการผ้าชนะการประกวดผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ โซนที่ 1

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เสด็จพระราชทานเหรียญรางวัลชนะเลิศ ผ้าลายขอ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการผ้าชนะการประกวด

ภายในงานยังได้จัด นิทรรศการผ้าชนะการประกวดผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ และ นิทรรศการเหรียญพระราชทาน สำหรับผู้ชนะการประกวดผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ แบ่งออกเป็น 5 โซน ได้แก่

 1. โซนแสดงพระฉายาลักษณ์และพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงให้ความสำคัญและทุ่มเทพระวรกายในการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมของชาติอย่างผ้าไทย 
 2. โซนแสดงผ้าลายพระราชทานที่เข้ารอบจำนวน 150 ผืน และจัดแสดงผ้าที่ได้รับรางวัล 
 3. โซนแสดงเสื้อผ้าที่ตัดเย็บจากผ้าทอของผู้เข้าประกวดมาตัดเย็บ เป็นชุดที่มีดีไซน์ทันสมัยจากแบรนด์ไทยดีไซเนอร์ดัง 
 4. โซนนิทรรศการใยไหม จุดแสดงกระบวนการผลิตผ้าทอมือ 
 5. นิทรรศการเหรียญพระราชทานฯ ประกอบด้วย เหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง ซึ่งโปรดเกล้าฯ ให้นาย ศักดิ์วุฒิ วิเศษมณี ศิลปินและประติมากร ผู้มีชื่อเสียงด้านการวาดภาพบุคคล ออกแบบเหรียญสำหรับพระราชทาน

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เสด็จพระราชทานเหรียญรางวัลชนะเลิศ ผ้าลายขอ

เหรียญทองพระราชทาน พระพักตร์เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ

ทั้งนี้หลังจากกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และ สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำลายผ้าพระราชทาน ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ และนำคำพระราชทานเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาต่อยอดที่ครอบคลุมในทุกมิติทั้งด้านคุณภาพของสี โทนสี คุณภาพเส้นใย และเทรนด์ที่จะสามารถโดดเด่นอยู่ในแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ในอนาคต รวมถึงวัสดุที่เลือกใช้ ลวดลายและเทคนิคการทอผ้าแบบต่างๆ นำไปอธิบายสู่ กลุ่มศิลปินทอผ้า พร้อมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยผู้เชี่ยวชาญผ้าไทย กูรูด้านแฟชั่นและดีไซเนอร์ชื่อดังร่วมมาให้ความรู้ 
 

กลุ่มศิลปินทอผ้าได้นำความรู้ไปต่อยอดผลิตภัณฑ์ของตนเองต่อไป ก่อให้เกิดรายได้แก่กลุ่มทอผ้า โดยเฉพาะ ผ้าลายขอ มากถึง 300 ล้านบาท และช่วยกระตุ้นยอดขายแก่ผ้าลวดลายต่างๆ เป็นอย่างมาก แม้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ก็ตาม 

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เสด็จพระราชทานเหรียญรางวัลชนะเลิศ ผ้าลายขอ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พระราชทานเหรียญรางวัลแก่นาย มีชัย แต้สุจริยา 
 

ในการนี้พระราชทานรางวัลเหรียญทองพร้อมของรางวัลแก่ นาย มีชัย แต้สุจริยา บ้านคําปุน จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งได้รับ รางวัล The Best of The Best จาก ผ้าเทคนิคสร้างสรรค์ 

พระราชทานรางวัลเหรียญทองให้แก่นาย ธงชัย พันธุ์สง่า จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งได้รับ รางวัลสีเทรนด์บุ๊ค จากประเภทผ้ายกเล็ก 

พระราชทานเหรียญรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดลายผ้าพระราชทาน ประเภทผ้ามัดหมี่ 2 ตะกอ, 
ผ้ามัดหมี่ 3 ตะกอขึ้นไป, ผ้าขิด, ผ้าจกทั้งผืน, ผ้ายกเล็ก, ผ้าแพรวา, ผ้าเทคนิคสร้างสรรค์, ผ้าบาติก-ผ้ามัดย้อม และ ประเภทผ้าเทคนิคสร้างสรรค์

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เสด็จพระราชทานเหรียญรางวัลชนะเลิศ ผ้าลายขอ

'ผ้ากาบบัวลายขอ' รางวัล The Best of The Best

นาย มีชัย แต้สุจริยา ผู้ชนะเลิศรางวัล The Best of The Best กล่าวว่า นับเป็นพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ โดยผ้าทอผืนนี้ได้รวมเทคนิคการทอผ้าขั้นสูงเอาไว้ถึง 5 แบบในผืนเดียว โดยนำ 4 เทคนิคของวิธีการทอผ้ากาบบัว ซึ่งคิดค้นขึ้นเอง อย่าง ‘ผ้าปูม’ หรือ ผ้ามัดหมี่,  ขิด หรือ ยก, มับไม (ไหมเกลียวหางกระรอก) มารวมกันในผ้าผืนเดียว กลายเป็นผ้าทอชนิดใหม่ ซึ่งตั้งชื่อว่า ผ้ากาบบัว สร้างเอกลักษณ์ให้กับผ้าทออุบลราชธานี กลายเป็นผ้าทอประจำจังหวัด ในปี พ.ศ. 2543 มาผสานกับเทคนิคการ จก และย้อมสีด้วยครั่ง เนื่องจากสีที่ได้จะคงทนที่สุดในบรรดาสีธรรมชาติ 

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เสด็จพระราชทานเหรียญรางวัลชนะเลิศ ผ้าลายขอ ผ้าที่ได้รับรางวัลสีเทรนด์บุ๊ค จากประเภทผ้ายกเล็ก

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เสด็จพระราชทานเหรียญรางวัลชนะเลิศ ผ้าลายขอ

ธงชัย พันธุ์สง่า ผู้ชนะรางวัลสีเทรนด์บุ๊ค 

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เสด็จพระราชทานเหรียญรางวัลชนะเลิศ ผ้าลายขอ

ชุดจาก SIRIVANNAVARI Couture ตัดเย็บจากผ้าทอของผู้เข้าประกวด 

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เสด็จพระราชทานเหรียญรางวัลชนะเลิศ ผ้าลายขอ

ชุดจาก SIRIVANNAVARI Couture ตัดเย็บจากผ้าทอของผู้เข้าประกวด 

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เสด็จพระราชทานเหรียญรางวัลชนะเลิศ ผ้าลายขอ

ชุดจาก SIRIVANNAVARI Couture ตัดเย็บจากผ้าทอของผู้เข้าประกวด 

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เสด็จพระราชทานเหรียญรางวัลชนะเลิศ ผ้าลายขอ ชุดจาก WISHARAWISH ตัดเย็บจากผ้าทอของผู้เข้าประกวด 

นาย กุลวิทย์ เลาสุขศรี กรรมการที่ปรึกษาโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก เผยว่า ภายในงานยังได้จัดแฟชั่นโชว์ผลงานของ 12 แบรนด์ไทยดีไซเนอร์ชื่อดัง โดยนำผ้าทอของผู้เข้าประกวดมาตัดเย็บเป็นชุดที่มีดีไซน์ทันสมัย  ภายใต้แนวคิด “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” สะท้อนมุมมองของผ้าไทยในอีกมิติหนึ่งและเห็นถึงศักยภาพของการพัฒนาลายผ้าทอให้เข้ากับยุคสมัยแต่ยังคงอัตลักษณ์ เสน่ห์ของความเป็นไทยไว้ ได้แก่

 • SIRIVANNAVARI Couture
 • HOOK'S by PRAPAKAS
 • THEATRE
 • ISSUE
 • WISHARAWISH
 • IRADA
 • TIRAPAN
 • ASAVA
 • SANSHAI
 • VATIT ITTHI
 • ARCHIVE026
 • SSAP 

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เสด็จพระราชทานเหรียญรางวัลชนะเลิศ ผ้าลายขอ ชุดจากแบรนด์ ISSUE ตัดเย็บจากผ้าทอของผู้เข้าประกวด

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เสด็จพระราชทานเหรียญรางวัลชนะเลิศ ผ้าลายขอ ชุดจากแบรนด์ ASAVA ตัดเย็บจากผ้าทอของผู้เข้าประกวด 

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เสด็จพระราชทานเหรียญรางวัลชนะเลิศ ผ้าลายขอ

ผศ.นราพร จันทร์โอชา  ภริยานายกรัฐมนตรี เฝ้ารับเสด็จฯ

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เสด็จพระราชทานเหรียญรางวัลชนะเลิศ ผ้าลายขอ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ฉายพระรูป ร่วมกับ (จากซ้าย) พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา, ท่านผู้หญิง ภรณี มหานนท์, ท่านผู้หญิง จรุงจิตต์ ทีขะระ, ผศ.นราพร จันทร์โอชา, ท่านผู้หญิงสุภรภ์เพ็ญ หลวงเทพนิมิต, เผ่าทอง ทองเจือ

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เสด็จพระราชทานเหรียญรางวัลชนะเลิศ ผ้าลายขอ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ฉายพระรูป ร่วมกับดีไซเนอร์ (จากซ้าย)  อิทธิ เมทะนี, ภูภวิศ กฤตพลนารา, ศิริชัย ทหรานนท์, ธีระพันธ์ วรรณรัตน์, พลพัฒน์ อัศวะประภา, วทิต วิรัชพันธุ์, วิชระวิชญ์ อัครสันติสุข 

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เสด็จพระราชทานเหรียญรางวัลชนะเลิศ ผ้าลายขอ

บรรยากาศนิทรรศการผ้าชนะการประกวด “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”