"กองทัพเรือ" เข้มมาตรการคุม "โควิด-19" รับทหารใหม่กว่า 3,700 นาย

"กองทัพเรือ" เข้มมาตรการคุม "โควิด-19" รับทหารใหม่กว่า 3,700 นาย

"กองทัพเรือ" รับรายงานตัวทหารใหม่ ผลัดที่ 3/64 กว่า 3,700 นาย ที่ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ตามมาตรการควบคุม "โควิด-19"

ระหว่างวันที่ 1และ 2 พ.ย.64 กองทัพเรือ รับทหารเกณฑ์ ผลัด 3/64 จำนวน 3,701 นาย ที่เดินทางมารายงานตัว ณ ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยแบ่งออกเป็น 2 ชุดคือ วันที่ 1 พ.ย. จะเป็นกำลังพลที่เดินทางมาจากภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง ซึ่งเดินทางด้วยรถโดยสารที่กองทัพเรือได้จัดไว้ และจะเข้ารายงานตลอดทั้งวัน จนถึงช่วงดึก และอีก1 ชุด จะเดินทางด้วยรถไฟที่กองทัพเรือได้เช่าเหมาขบวนไว้เช่นกัน  โดยจะเป็นกำลังพลที่เดินทางมาจากภาคใต้ ซึ่งจะถึง อ.สัตหีบ ในช่วงสายของวันที่ 2 พ.ย.

"กองทัพเรือ" เข้มมาตรการคุม "โควิด-19" รับทหารใหม่กว่า 3,700 นาย

สำหรับขั้นตอนการปฏิบัติในการเข้ารายงานตัวของทหารใหม่ผลัด 3/64 ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ของ กองทัพเรือ ประกอบด้วย 

สถานีที่ 1 จุดลงรถเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจวัดอุณหภูมิพร้อมกับฉีดพ่นเจแอลกอฮอล์ล้างมือ การวัดอุณหภูมิ หากอุณหภูมิเกิน 37.5 จะมีการให้พักคอย 10 นาที จากนั้นจะทำการวัดอุณหภูมิอีกครั้ง หากอุณหภูมิไม่เกิน 37.5 จะส่งไปยังสถานีพักคอยและประชาสัมพันธ์ต่อไป ถ้าตรวจพบอุณหภูมิเกินกว่า 37.5 จะทำการส่งกำลังพลไปยังสถานีสอบสวนโรค เพื่อสอบสวนโรคโดยละเอียดทันที 

สถานีที่ 2 รายงานตัวและคัดแยกหน่วยฝึก ซึ่งจะมีด้วยกัน 2 หน่วย คือ ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และศูนย์ฝึกทหารใหม่ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง 
สถานีที่ 3 ตรวจค้นยาเสพติด และสิ่งของต้องห้าม 

จากนั้นทหารใหม่จะแยกไปยังหน่วยฝึกที่ตนเองต้องไปฝึก ทั้ง 2 หน่วยข้างต้น และจะทำการปฏิบัติตามสถานีต่างๆต่อไป ได้แก่  การวัดขนาดเพื่อรับเครื่องแบบต่างๆ รับสิ่งของเครื่องใช้ การเปิดบัญชีธนาคาร ก่อนที่จะแยกไปประจำแต่ละกองร้อย ของหน่วยที่ตนเองสังกัด

สำหรับ มาตรการควบคุมโควิด-19 นี้น กองทัพเรือได้ดำเนินมาตรการอย่างเคร่งคัด ได้แก่ สถานีที่จุดคัดกรองโรค เป็นสถานีซักประวัติการเดินทาง ของกำลังพลในห้วงเวลาที่ผ่านมา จากนั้นเข้าไปพบเจ้าหน้าที่ เพื่อทำการสอบถามประวัติโดยละเอียดอีกครั้ง ถ้าหากซักถามประวัติและมีความเสี่ยงในการติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จะทำการส่งกำลังพลไปยังจุดสอบสวนโรคต่อไป ส่วนกำลังพลที่ไม่มีความเสี่ยง จะดำเนินการส่งตัวไปยังจุดคัดกรองโรคติดต่อทั่วไป 
สถานีที่จุดสอบสวนโรค เป็นสถานีที่ทำการตรวจสอบและซักประวัติโดยละเอียด เพื่อวินิจฉัยกำลังพลที่มีความเสี่ยงหรือมีความเสี่ยงสูง เพื่อคัดแยกออกจากกำลังพลกลุ่มทั่วไป ถ้าหากสรุปแล้วเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูง จะทำการส่งตัวแยกไปกักตัวที่ กองพันพยาบาล กรม.สน.พล.นย. เพื่อดำเนินการตรวจสารคัดหลั่ง (SWAB) และรอผลตรวจพร้อมกักกันตัว 14 วัน 

"กองทัพเรือ" เข้มมาตรการคุม "โควิด-19" รับทหารใหม่กว่า 3,700 นาย

สถานีที่จุดคัดกรองโรคทั่วไป เป็นการคัดกรองโรคติดต่อที่พบในชุมชนทหารได้บ่อย เช่น วัณโรค ตับอักเสบ และผู้ที่มีโรคประจำตัว ต้องรับประทานยาเป็นประจำ จะให้พบแพทย์เพื่อตรวจให้คำแนะนำ และวางแผนการนัดติดตามรักษาอย่างต่อเนื่อง

ซึ่งการรับทหารใหม่ในครั้งนี้ ได้เพิ่มมาตรการอย่างเข้มงวด ทหารใหม่ทุกนาย จะต้องได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในเบื้องต้น ด้วยการตรวจแบบ Rapid Antigen Test จากภูมิลำเนา ก่อนที่จะเดินทางมารายงานตัว รวมถึงการปฎิบัติตามขั้นตอนในสถานีอื่นๆ  และการปรับเปลี่ยนรูปแบบการฝึกใหม่เป็นการฝึกแบบ Lock Down โดยทหารใหม่ และครูฝึก จะต้องอยู่ร่วมกัน และฝึกอยู่ภายในกองร้อยเท่านั้น ไม่สามารถออกไปที่ไหนได้ เป็นระยะเวลา 15 วัน เพื่อเป็นมาตรการ ป้องกันตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือ