วัคซีน Moderna ล็อตแรกถึงไทย เปิดรายชื่อ รพ.เอกชนที่ได้รับการจัดสรร

วัคซีน Moderna ล็อตแรกถึงไทย เปิดรายชื่อ รพ.เอกชนที่ได้รับการจัดสรร

เปิดรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่ได้รับการจัดสรรวัคซีน Moderna (โมเดอร์นา) หลังจากล็อตแรกถูกส่งถึงไทยแล้ว 560,000 โดส

หลังจากที่ “ซิลลิค ฟาร์มา” ออกแถลงการณ์ความคืบหน้าของการส่งมอบวัคซีนโมเดอร์นา” โดยระบุว่าวัคซีนล็อตแรก 560,000 โดส จะจัดส่งถึงประเทศไทยภายในไม่เกินวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ต่อมาองค์การเภสัชกรรม (อภ.) ได้ส่งหนังสือขอเข้าพื้นที่ถึงผู้อํานวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อรับวัคซีนโควิด-19 และทำข่าวประชาสัมพันธ์ในวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้

 

โดยระบุว่า ตามที่เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) องค์การเภสัชกรรม ร่วมกับบริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จํากัด ได้ดําเนินการจัดหาวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นา ของบริษัท โมเดอร์นา ซึ่งวัคซีนโควิด-19 ที่ได้สั่งซื้อไปจะมีการนําส่งมอบให้กับประเทศไทย จํานวน 560,200 โดส ในวันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 สายการบิน Lufthasa เที่ยวบิน H772 ณ เขตปลอดอากรและคลังสินค้า ท่าอากาศ ยานสุวรรณภูมิ มีนายแพทย์วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อํานวยการองค์การเภสัชกรรม พร้อมคณะผู้บริหารของ สมาคมโรงพยาบาลเอกชน และบริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จํากัด เข้าพื้นที่เพื่อรับวัคซีน 
 
 

ทั้งนี้ คณะกรรมการ มีการจัดสรรวัคซีนทางเลือก “โมเดอร์นา” จำนวน 560,000 โดส ที่ได้รับในลอตแรก โดยหน่วยงานราชการจะได้รับวัคซีนจำนวน 12,642 ไวอัล หรือ 113,887 โดส คิดเป็นสัดส่วน 23% และโรงพยาบาลเอกชน จะได้รับวัคซีนจำนวน 43,347 ไวอัล หรือ 390,493 โดส คิดเป็นสัดส่วน 77%  รวม 504,380 โดส โดย 1 ไวอัล ฉีดได้ 10-12 โดส

รายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่ได้รับการจัดสรรวัคซีน Moderna รอบ 1

                                                                                                          จำนวนสั่ง (โดส)   สัดส่วน (%)  รวมจัดสรร (โดส)
 
บริษัท โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง  จำกัด                                               18,198                3.61         2,020
 
บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป  จำกัด (มหาชน)                                            17,909                3.55         1,986
 
บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)                                                16,533                3.28         1,832
 
บมจ.บางกอก เชน ฮอสปิทอล (รพ.เกษมราษฎร์บางแค)                              16,125               3.20         1,790

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด  (มหาชน)                                        15,649                3.10          1,735
 
บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป  จำกัด (มหาชน)                                              15,175                3.01          1,684
 
บริษัท โรงพยาบาลวิมุต จำกัด                                                                    14,806                2.94          1,645
 
บริษัท บางกอกเชน ฮอส ปิทอล  จำกัด (มหาชน)                                         13,423               2.66           1,490

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด  (มหาชน)                                          12,182               2.42           1,350
 
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี                                                                  11,858               2.35           1,315
 
บริษัท ศรีบุรินทร์การแพทย์ จำกัด                                                                11,289               2.24           1,250
 
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด  (มหาชน)                                                11,197               2.22           1,242
 
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ  จำกัด (มหาชน)                                                 8,906               1.77           987
 
โรงพยาบาลพริ้นซ์ ฮอลพิทอลโรงพยาบาล ทั่วไปขนาดใหญ่                           6,556               1.30           728
 
บริษัท โรงพยาบาลรัตนาธิเบศร์ จำกัด (รพ.เกษมราษฎร์)                                 6,442               1.28           715

โรงพยาบาลบางนา 2                                                                                   700                  0.14           78
 
โรงพยาบาลบางนา 5                                                                                   700                  0.14           78
 
บริษัท โรงพยาบาลบางนา จำกัด                                                                   700                  0.14           78
 
โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน                                                                      400                  0.08           44
 
โรงพยาบาลสมิติเวช                                                                                    1,500               0.30           167
 
บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)                                                                   3,192               0.63           354
 
บริษัท ปิยะศิริ จำกัด (โรงพยาบาลสุขุมวิท)                                                      700                  0.14           78
 
โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์                                                                                300                  0.06            33

บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด                                                                  1,157               0.23           128
 
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)                                               2,785               0.55           309
 
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด(มหาชน)                                               1,314               0.26           146
 
โรงพยาบาลเทพธารินทร์                                                                                 1,000               0.20           111
 
บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)                                                                       300                  0.06           33
 
โรงพยาบาลคามิลเลียน                                                                                   600                  0.12           67
 
โรงพยาบาลมเหสักข์                                                                                        20                   0.00           2
 
บริษัท เจตนิน จำกัด                                                                                         200                  0.04           22
 
บริษัท บีเอ็นเอช เมติเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด                                                            20                   0.00           2
 
โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา                                                                                  33                   0.01           4
 
บริษัท บี บี เอช ฮอสปิทอล จำกัด                                                                       10                   0.00           1
 
บริษัท มิลาต้า โซลูชั่น จำกัด                                                                               5                    0.00           1
 
โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ                                                                              600                0.12           67

บริษัท สินแพทย์ บางนา จำกัด                                                                             200               0.04           22
 
บริษัท โรงพยาบาลผิวหนัง อโศก จำกัด                                                                 6                   0.00           1

วัคซีน Moderna ล็อตแรกถึงไทย เปิดรายชื่อ รพ.เอกชนที่ได้รับการจัดสรร