"ไทยสร้างไทย"ตั้งตัวแทนพรรคประจำพะเยา ลั่นพร้อมลต.เชื่อนโยบายตอบโจทย์

"ไทยสร้างไทย"ตั้งตัวแทนพรรคประจำพะเยา ลั่นพร้อมลต.เชื่อนโยบายตอบโจทย์

"ไทยสร้างไทย" ประชุมสมาชิก แต่งตั้งตัวแทนพรรคประจำจ.พะเยา "สามารถ" เผย พร้อมเลือกตั้ง เชื่อมือทีมงานมีประสบการณ์บริหารประเทศ ชี้ นโยบายตอบโจทย์ปชช. ความเสมอภาคทางการศึกษา หลักประกันสุขภาพ ฟรี ทั่วถึง แก้ราคาพืชผล

นายสามารถ แก้วมีชัย สมาชิกพรรคไทยสร้างไทย จ.เชียงราย ผู้ประสานงานพรรคพื้นที่ภาคเหนือ เป็นประธานเปิดประชุมสมาชิกพรรคไทยสร้างไทย จังหวัดพระเยา เพื่อแต่งตั้งตัวแทนพรรคประจำจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 2 โดยมีสมาชิกพรรคไทยสร้างไทยเข้าร่วมกันอย่างคึกคัก 

นายสามารถ กล่าวว่าพรรคไทยสร้างไทยภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด มีความพร้อมเป็นอย่างมาก โดยมีสมาชิกพรรคทุกเขตเลือกตั้ง และกำลังดำเนินการจัดให้มีตัวแทนพรรคการเมืองการเมืองในแต่ละเขตให้เป็นไปตามที่กฎหมายพรรคการเมืองและกฎหมายเลือกตั้งกำหนด

ดังนั้น ไม่ว่ากติกาจะออกมาในรูปแบบใด พรรคไทยสร้างไทยก็พร้อม สำหรับการเลือกตั้งที่จะมาถึงอย่างแน่นอน

นายสามารถ กล่าวว่า พรรคไทยสร้างไทย แม้จะเป็นพรรคใหม่ แต่ทีมงานเป็นผู้ที่มีประสบการณ์สูงในการบริหารประเทศ จึงทำให้พี่น้องประชาชน โดยเฉพาะภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด ให้การตอบรับอย่างดีเยี่ยม ทั้งออนไลน์ และออฟไลน์ เนื่องจากนโยบายของพรรคในด้านต่างๆ ล้วนตอบโจทย์ในการแก้ไขปัญหาความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน เช่น เรื่องความเสมอภาคด้านการศึกษาของลูกหลาน ที่ต้องจัดให้ได้เรียนฟรี ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบปริญญาตรี  เรื่องระบบหลักประกันสุขภาพที่ได้มาตรฐาน สะดวก ทั่วถึงโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เรื่องการแก้ไขปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรให้เกิดความเป็นธรรม  

อ่านข่าว : "ไทยสร้างไทย"ช่วย "ครูน้อย"แม่พระเด็กยากไร้ พร้อมดันบำนาญปชช. ดูแล

นายสามารถ กล่าวว่า รวมถึงเรื่องการเข้าถึงการรับบริการจากหน่วยงานราชการ ที่ต้องสะดวกรวดเร็ว และเสมอภาคเท่าเทียมกัน และนโยบายสำคัญอีกเรื่องหนึ่งคือ เรื่องที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการของผู้สูงอายุ หลังจากเปิดนโยบายแรกอย่างเป็นทางการ คือ “บำนาญประชาชนเดือนละ 3,000 บาท” ได้รับความสนใจอย่างมากจากพี่น้องประชาชน อีกทั้งทางพรรคมีการลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแบบถึงลูกถึงคนอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อพรรคไทยสร้างไทยยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ นายสามารถ ยังได้ฝากถึงพี่น้องประชาชน ในฐานะผู้เป็นเจ้าของอำนาจการปกครองประเทศว่า การเลือกตั้งที่จะมาถึงนี้ ประชาชน ควรจะต้องเรียนรู้องค์ประกอบแต่ละพรรคการเมืองว่า มีโครงสร้างและบุคลากรเช่นไร มีนโยบายอย่างไร สามารถทำได้จริงหรือไม่ผู้สมัครของแต่ละพรรคการเมือง มีความเข้าใจปัญหาของประชาชนและประเทศชาติมากน้อยเพียงใด เพราะผู้สมัครบางคนอาศัยเพียงกระแสความนิยม แต่สุดท้ายประชาชนก็พึ่งพาอะไรไม่ได้