กรมบัญชีกลาง วอนอย่าแชร์ ปรับการคำนวณเงินบำนาญข้าราชการ ลูกจ้างเกษียณ

กรมบัญชีกลาง วอนอย่าแชร์ ปรับการคำนวณเงินบำนาญข้าราชการ ลูกจ้างเกษียณ

ข่าวปลอม จากกรณีที่มีการเผยแพร่เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง กรมบัญชีกลาง ปรับการคำนวณเงินบำนาญของข้าราชการ ข้าราชการวิสามัญ ลูกจ้างที่เกษียณ จะได้รับสิทธิ

จากกรณีที่มีการเผยแพร่เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง กรมบัญชีกลาง ปรับการคำนวณเงินบำนาญของข้าราชการ ข้าราชการวิสามัญ ลูกจ้างที่เกษียณ จะได้รับสิทธิ ซึ่งจากการตรวจสอบปรากฏว่า เป็นข่าวปลอม

 

 

จากที่มีการแชร์ข้อมูลว่ามีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขเกี่ยวกับ เงินบำนาญข้าราชการ โดยคำนวณเงินเดือนสุดท้าย x อายุราชการหาร 30 ทาง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงว่า ข้อความที่มีการเผยแพร่ข้างต้นไม่เป็นความจริง เนื่องจากกรมบัญชีกลางยังคงคำนวณบำนาญตามสูตรเดิม

 

ซึ่งคำนวณตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 = เงินเดือนเดือนสุดท้าย x เวลาราชการ หาร 50 (ไม่เดินเงินเดือน เดือนสุดท้าย) และตามพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 (สมาชิก กบข.) = เงินเดือนเฉลี่ยหกสิบเดือนสุดท้าย x เวลาราชการ หาร 50 (ไม่เกิน 70% ของเงินเดือนเฉลี่ยหกสิบเดือนสุดท้าย) สำหรับเงินเพิ่มจากอัตราบำนาญคือเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.) รัฐบาลมิได้มีนโยบายให้ดำเนินการใด ๆ เช่นเดียวกัน

 

 

ทั้งนี้สามารถศึกษาข้อมูลการจ่ายเงินบำนาญเพิ่มเติมจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ที่ลิ้งค์ 

 

ดังนั้น ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงการคลัง สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.mof.go.th หรือโทร. 1689 

 

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : กรมบัญชีกลางยังคงคำนวณบำนาญตามสูตรเดิม ซึ่งคำนวณตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 = เงินเดือนเดือนสุดท้าย x เวลาราชการ หาร 50 สำหรับเงินเพิ่มจากอัตราบำนาญคือเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.) รัฐบาลมิได้มีนโยบายให้ดำเนินการใด ๆ เช่นเดียวกัน

 

กรมบัญชีกลาง วอนอย่าแชร์ ปรับการคำนวณเงินบำนาญข้าราชการ ลูกจ้างเกษียณ

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง , ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม