บขส.พร้อมเดินรถ 1 พ.ย. ขยายลดค่าตั๋ว 20% ฉีดวัคซีน 2 เข็ม ถึง 30 พ.ย.นี้

บขส.พร้อมเดินรถ 1 พ.ย. ขยายลดค่าตั๋ว 20% ฉีดวัคซีน 2 เข็ม ถึง 30 พ.ย.นี้

1 พฤศจิกายนนี้ บขส.พร้อมเปิดให้บริการเดินรถรองรับนโยบายเปิดประเทศรับการท่องเที่ยว พร้อมขยายสิทธิ์ส่วนลดค่าโดยสาร 20% ให้ผู้โดยสาร บขส.ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายนนี้

เมื่อวันที่ 29 ต.ค.64 ดร.สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) กล่าวว่า บขส. ได้ปรับตารางการเดินรถและเพิ่มจำนวนเที่ยววิ่ง เพื่อเตรียมพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวตามนโยบายการเปิดประเทศตามข้อสั่งการของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และเพื่อให้สอดคล้องกับมติของ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) (ศบค.) ที่เห็นชอบยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถานในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ยกเว้นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 7 จังหวัด

โดยตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป บขส.จะเปิดให้บริการ เส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก จำนวน 22 เส้นทาง , เส้นทางภาคเหนือ จำนวน 10 เส้นทาง และเส้นทางภาคใต้ จำนวน 11 เส้นทาง และจะเปิดเส้นทางกรุงเทพฯ (หมอชิต2) - สตูล เพิ่มเติมในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564

ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการสามารถจองตั๋วเดินทางกับ บขส. ได้ที่ Application : E-Ticket , website บขส.https://tcl99web.transport.co.th/Home , ร้าน 7-Eleven , เคาน์เตอร์เซอวิส ทุกสาขา และตัวแทนจำหน่ายตั๋วของ บขส. ทั่วประเทศ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บขส. กล่าวด้วยว่า หลังจากที่ บขส. ได้จัดโครงการ “บขส.วิถีใหม่ห่างไกล Covid-19 ฉีดวัคซีน 2 เข็ม ลด 20 %” ปรากฎว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ใช้บริการ บขส. จึงได้ขยายเวลาโครงการฯ จากเดิมที่จะสิ้นสุดโครงการในวันที่ 31 ตุลาคม 2564 ขยายเวลาเป็นวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการที่แสดงหลักฐานการฉีดวัคซีน ครบ 2 เข็ม ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด จะได้สิทธิ์ส่วนลดพิเศษ 20 % เฉพาะค่าโดยสาร ไม่รวมค่าธรรมเนียม (จำกัดจำนวนที่นั่งต่อเที่ยววิ่ง) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ช่องจำหน่ายตั๋วรถโดยสารของ บขส. ทั่วประเทศ และ Call Center1490 เรียก บขส. ตลอด 24 ชั่วโมง

บขส. พร้อมให้บริการด้วยรถโดยสารที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย SHA และจัดการเดินรถตามประกาศของ ศบค. และกรมการขนส่งทางบก ทั้งนี้ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการ ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และต้องสแกนแอปพลิเคชันไทยชนะ ก่อนและหลังใช้บริการ เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง” ดร.สัญลักข์ กล่าว