การบินไทยโชว์ฟื้นฟูธุรกิจ เร่งจบดีลสินเชื่อใหม่ ธ.ค.นี้

การบินไทยโชว์ฟื้นฟูธุรกิจ เร่งจบดีลสินเชื่อใหม่ ธ.ค.นี้

“การบินไทย” แจงคืบหน้าฟื้นฟูกิจการ ประเมินปีนี้สภาพคล่องเหลือ 1.6 พันล้านบาท เร่งขายอสังหาริมทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศเพิ่ม 16 รายการ ขณะที่แผนจัดหาสินเชื่อใหม่ คาด ธ.ค.นี้ ยื่นสัญญาขอกู้

รายงานข่าวจากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ ภายหลังศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งเห็นชอบแผนดังกล่าวตั้งแต่ 15 มิ.ย.2464 โดยระบุว่า การบินไทยได้เริ่มดำเนินการตามแผนฟื้นฟูมากว่า 4 เดือน ซึ่งมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องทั้งในเรื่องของการชำระหนี้ สำหรับงวดรายการระหว่างวันที่ 15 มิ.ย. – 14 ก.ย.2564 โดยได้ชำระหนี้ให้เจ้าหนี้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในแผน รวมการชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย รวมเป็นเงินกว่า 1.2 พันล้านบาท

นอกจากนี้ การบินไทย ยังดำเนินการ ปรับโครงสร้างธุรกิจ ปรับลดค่าใช้จ่ายบุคลากร ปรับและบูรณาการกระบวนการทำงาน ปรับลดค่าเช่าและเช่าซื้ออากาศยาน ปรับลดแบบเครื่องบินจาก 8 เหลือ 5 แบบ ปรับลดแบบเครื่องยนต์จาก 9 เหลือ 4 ประเภท และปรับปรุงระเบียบข้อบังคับการทำงาน ทำให้ปัจจุบันการบินไทยมีจำนวนพนักงานจาก 29,500 คน เหลือ 21,300 คน และจะปรับลดต่อเนื่องในปี 2565 ให้เหลือ 14,500 – 14,750 คน

อีกทั้งช่วงที่ผ่านมา การบินไทยได้ดำเนินการจัดสภาพคล่องทางการเงิน โดยขยายระยะเวลาการชำระหนี้ พักชำระหนี้และดอกเบี้ย ปรับลดหนี้ในส่วนภาระดอกเบี้ย เจรจาปรับลดภาระผูกพันตามสัญญา เพิ่มทางเลือกในการชำระหนี้ อาทิ การใช้บัตรกำนัลแทนเงินสด

รายงานข่าว ยังระบุด้วยว่า ในปี 2564 การบินไทยดำเนินการปรับลดฝูงบินที่ไม่สอดคล้องกับแผนดำเนินงาน ปลดระวางอากาศยานเพิ่มเติมจำนวน 45 ลำ จากในปี 2563 ที่มีจำนวน 103 ลำ คงเหลือฝูงบินดำเนินงานจำนวน 58 ลำ

สำหรับ อากาศยานที่จอดรอขายในปีนี้ แบ่งออกเป็น

 • แอร์บัส A330-300 จำนวน 3 ลำ
 • แอร์บัส A230-800 จำนวน 2 ลำ
 • โบอิ้ง 747-400 จำนวน 10 ลำ
 • โบอิ้ง 777-200 จำนวน 6 ลำ
 • โบอิ้ง 777-200ER จำนวน 2 ลำ
 • โบอิ้ง 777-300 จำนวน 6 ลำ

รวมทั้งยังมีอากาศยานจอดรอคืน แบ่งเป็น

 • แอร์บัส A330-300 จำนวน 12 ลำ
 • แอร์บัส A380-300 จำนวน 6 ลำ

ขณะเดียวกันเพื่อเป็นการเสริมคล่องทางการเงิน การบินไทยมีแผนประกาศขายอสังหาริมทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศรวมทั้งสิ้น 19 รายการ ในช่วงที่ผ่านมาจำหน่ายแล้วเสร็จ 3 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการขาย 16 รายการ โดยแบ่งเป็น อสังหาริมทรัพย์ในประเทศรวม 10 แห่ง ขายแล้วเสร็จจำนวน 3 แห่ง และอยู่ระหว่างดำเนินการขายอีก 7 แห่ง ประกอบด้วย

 • ที่ดินและอาคารสำนักงานสีลม
 • ที่ดินและอาคารรักคุณเท่าฟ้า ดอนเมือง
 • ที่ดินและอาคารจังหวัดเชียงใหม่
 • ที่ดินและอาคารจังหวัดเชียงราย
 • ที่ดินและอาคารจังหวัดพิษณุโลก
 • ที่ดินและอาคารจังหวัดอุดรธานี
 • ที่ดินและอาคารจังหวัดขอนแก่น

นอกจากนี้การบินไทยยังมีแผนประกาศขายอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ รวมจำนวน 9 รายการ ประกอบด้วย

 • อังกฤษ 2 รายการ
 • อิตาลี 1 รายการ
 • ฟิลิปปินส์ 1 รายการ
 • ฮ่องกง 2 รายการ
 • สิงคโปร์ 2 รายการ
 • อินโดนีเซีย 1 รายการ

สำหรับแผนปรับโครงสร้างและการจัดการสภาพคล่องดังกล่าว การบินไทยประมาณการณ์ว่าภายในเดือน ธ.ค.2564 จะมีกระแสเงินสดในมืออยู่ที่ 1,651 ล้านบาท ซึ่งเป็นการประมาณการรวมขายที่ดินและอาคารและการขายหุ้น BAFS แต่ไม่รวมขายเครื่องบิน

ส่วนกรณีที่การบินไทยต้องดำเนินการจัดหาสินเชื่อใหม่ ได้ว่าจ้างบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน เมื่อวันที่ 23 ส.ค.ที่ผ่านมา โดยแผนดำเนินงานเริ่มในเดือน ก.ย. 2564 ทำการศึกษาและจัดทำประมาณการทางการเงินและแบบจำลองทางการเงิน พร้อมศึกษารายละเอียดทรัพย์สิน และประเมินมูลค่าหลักประกัน

หลังจากนั้นกำหนดในเดือน ต.ค.2564 นำเสนอรูปแบบ เงื่อนไข และข้อกำหนดของสินเชื่อใหม่ให้ผู้บริหารแผนพิจารณา พร้อมสรรหาและเจรจากับผู้ให้การสนับสนุนสินเชื่อใหม่โดยออกหนังสือเชิญชวน โดยคาดการณ์ว่าภายในเดือน พ.ย.2564 จะได้รับใบตอบรับความสนใจพร้อม Term Sheet จากผู้ให้การสนับสนุนสินเชื่อใหม่ และในเดือน ธ.ค.นี้ จะรวบรวมข้อเสนอที่ได้รับจากผู้ให้การสนับสนุนสินเชื่อใหม่ต่อผู้บริหารแผน ร่วมพิจารณาร่างสัญญาสินเชื่อใหม่ และนำส่งสัญญาให้กับผู้ให้สินเชื่อใหม่