“ในหลวง” มีพระราชสาส์นอำนวยพร ในโอกาสวันชาติตุรกี

“ในหลวง” มีพระราชสาส์นอำนวยพร ในโอกาสวันชาติตุรกี

“ในหลวง” มีพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐตุรกี ในโอกาสวันสาธารณรัฐและวันชาติ ของสาธารณรัฐตุรกี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐตุรกี ในโอกาสวันสาธารณรัฐและวันชาติ ของสาธารณรัฐตุรกี ซึ่งตรงกับวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ความว่า

 

ฯพณฯ นายเรเจป ตัยยิป แอร์โดอัน

ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐตุรกี

กรุงอังการา

ในโอกาสวันสาธารณรัฐและวันชาติของสาธารณรัฐตุรกี ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริง และขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง และประสบความสุขสวัสดี ทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวตุรกีประสบความสำเร็จและเจริญรุ่งเรืองสืบไป

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ไมตรีจิตมิตรภาพที่มั่นคงระหว่างประเทศเราทั้งสอง จะสร้างเสริมความเข้าใจและความร่วมมืออันแน่นแฟ้นของทั้งสองฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการลงทุน การค้า และการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ต่อไปในภายภาคหน้า

 

(พระปรมาภิไธย)  มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว