ประกาศกรมอุตุฯ ไทยเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว เหนืออากาศแปรปรวน-ใต้ยังคงฝนตกชุก

ประกาศกรมอุตุฯ ไทยเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว เหนืออากาศแปรปรวน-ใต้ยังคงฝนตกชุก

กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศ ไทยเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว เหนืออากาศแปรปรวน-ใต้ยังคงมีฝนตกชุก

ประกาศ กรมอุตุนิยมวิทยา วันนี้ (29 ต.ค. 64)  เรื่อง การเริ่มต้นฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ.2564 ประเทศไทยจะเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 โดยลมที่พัดปกคลุมบริเวณ ประเทศไทยที่ระดับความสูง 100 เมตร ถึงความสูง 3500 เมตร ได้เปลี่ยนเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือหรือลม ตะวันออก ส่วนลมระดับบนที่ความสูงตั้งแต่ 5000 เมตรขึ้นไป ได้เปลี่ยนเป็นลมฝ่ายตะวันตกอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้าบริเวณประเทศไทยตอนบนลดลงอยู่ในเกณฑ์อากาศเย็นเกือบทั่วไป

อย่างไรก็ตาม ในช่วงเริ่มต้นของฤดูหนาวในปีนี้ ลักษณะอากาศบริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงแปรปรวน โดยจะมีฝนตกในบางช่วงแต่ปริมาณไม่มากนัก ส่วนบริเวณภาคใต้ยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่นต่อไป

ประกาศกรมอุตุฯ ไทยเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว เหนืออากาศแปรปรวน-ใต้ยังคงฝนตกชุก

.