"ชวน" ลงนามนัดประชุมสภาฯ 3 - 5 พ.ย. จับตาถก "วิป2ฝ่าย" กระชับเวลาอภิปราย

"ชวน" ลงนามนัดประชุมสภาฯ 3 - 5 พ.ย. จับตาถก "วิป2ฝ่าย" กระชับเวลาอภิปราย

ประธานสภาฯ นัดประชุมสภาฯ แล้ว 3- 5 พ.ย. นี้ จับตาวาระพิจารณาร่างกฎหมาย และ ผลการหารือร่วม วิป2ฝ่าย ปรับแนวทางการทำงาน-ให้กระชับเวลา คาดเพิ่มแนวทางใหม่ จำกัดโควต้า ส.ส. อภิปราย

        ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ออกหนังสือนัดประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที่ 1 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันที่ 3 - 5 พฤศจิกายน เวลา 09.30 - 19.30 น.  โดยมีวาระพิจารณาที่สำคัญ คือ รับทราบการลาออกจากส.ส.ของนายวินท์ สุธีรชัย ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล  และ น.ส.เพชรชมพู กิจบูรณะ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรครวมพลังประชาชาติไทย และรับทราบรายชื่อส.ส.ที่จะเลื่อนขึ้นมาเป็นส.ส. แทน น.ส.เพชรชมพู คือ นางสุเนตตา แซ่โก๊ะ และคาดว่าจะมีการแจ้งถึงการเสียชีวิตของ พล.ต.ทรงกลด ทิพย์รัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคพลังชาติไทย รวมถึงแจ้งชื่อผู้ที่จะเลื่อนขึ้นมาแทน คือ นางบุญญาพร นาตุธนภัทร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรคพลังชาติไทย ด้วย

        ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่านอกจากนั้นในวาระการพิจารณายังกำหนดให้พิจารณาร่างกฎหมายที่สำคัญ ตามที่คณะกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาเสร็จแล้ว จำนวน 3 ฉบับ ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ลิขสิทธิ์ (ฉบับที่...) พ.ศ...., ร่างพ.ร.บ.วิชาชีพการสัตว์บาล พ.ศ... และ ร่างพ.ร.บ.คุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบับที่...) พ.ศ.... และกำหนดวาระพิจารณาเรื่องด่วน ซึ่งเป็นร่างกฎหมายที่รัฐบาลเป็นผู้เสนอ รวม 7 ฉบับั โดยต้องจับตาการพิจารณาร่างพงร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งแก้ไขในสาระสำคัญ ให้การคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในความผิดมูลฐานซึ่งได้รับความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย จิตใจ เสรีภาพ อนามัยหรือชื่อเสียง และให้การคุ้มครองสิทธิของผู้รับประโยชน์ในทรัพย์สินที่อัยการร้องขอให้ตกเป็นของแผ่นดิน ให้ชัดเจนและให้การบังคับใช้กับคดีทรัพย์สินที่เกี่ยวกับความผิดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

        ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่าสำหรับการเตรียมความพร้อมกับการประชุมของสภาฯ นั้นนายชวน ได้เชิญตัวแทนของกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) และวิปฝ่ายค้าน หารือถึงแนวทางการทำงาน ในวันที่ 1 พฤศจิกายน โดยเฉพาะการใช้เวลาของสภาฯ ให้คุ้มค่าและพิจารณาร่างกฎหมายได้อย่างรวดเร็ว เบื้องต้นอาจมีข้อเสนอเพิ่มเติมนอกจากจำกัดเวลาการอภิปรายของส.ส. ที่กำหนดไว้ไม่เกินคนละ 7นาที แล้ว อาจกำหนดโควต้าของแต่ละพรรคเพื่อให้ส่งตัวแทนร่วมอภิปรายในประเด็น เพื่อให้แต่ละครั้งของการประชุมสภาฯ สามารถผ่านการพิจารณาในเรื่องสำคัญให้มากที่สุด จากเดิมที่พบปัญหาว่า มีส.ส.อภิปรายจำนวนมาก ทำให้เรื่องพิจารณาสำคัญ ไม่สามารถพิจารณาได้ทันในการประชุมสภาฯ แต่ละครั้ง.