เปิด 4 เทศบาล “ไทย” รับรางวัลเมืองยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม “อาเซียน”

เปิด 4 เทศบาล “ไทย” รับรางวัลเมืองยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม “อาเซียน”

เทศบาล 4 แห่งของไทย ได้รับรางวัล และประกาศเกียรติคุณเป็นเมืองแห่งความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมอาเซียน ทั้งในด้านอากาศ น้ำ พื้นที่สะอาด

นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่า เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ได้เป็นผู้แทนไทยรับมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณเมืองแห่งความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมอาเซียน (ASEAN Environmentally Sustainable Cities Awards and Certificates of Recognition) จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมและป่าไม้อินโดนีเซีย โดยมี ดาโต๊ะ ลิม จก โฮย (Dato Lim Jock Hoi) เลขาธิการอาเซียน ร่วมเป็นสักขีพยาน

ในปีนี้ เทศบาล 4 แห่งของประเทศไทยได้รับรางวัลและประกาศเกียรติคุณ 4 รายการ ได้แก่ 

1.เทศบาลนครยะลาได้รับรางวัลเมืองแห่งความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมอาเซียน 

2.เทศบาลนครหาดใหญ่ได้รับประกาศเกียรติคุณด้านอากาศสะอาด 

 

เปิด 4 เทศบาล “ไทย” รับรางวัลเมืองยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม “อาเซียน”

3.เทศบาลเมืองทุ่งสงได้รับประกาศเกียรติคุณด้านน้ำสะอาด 

4.เทศบาลเมืองกระบี่ได้รับประกาศเกียรติคุณด้านพื้นที่สะอาด

ส่วนพิธีมอบรางวัลนี้จัดขึ้นทุก 4 ปี คู่ขนานกับการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม โดยในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่5