"กรมอุตุนิยมวิทยา" เตือนอีสาน-กลาง-ตะวันออก มีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้น

"กรมอุตุนิยมวิทยา" เตือนอีสาน-กลาง-ตะวันออก มีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้น

"พยากรณ์อากาศ" จาก "กรมอุตุนิยมวิทยา" หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมภาคตะวันออกของประเทศไทย ในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงปกคลุมไทยตอนบน ทำให้ไทยตอนบนมีฝนฟ้าเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออก

รายงานสภาพอากาศอีก 7 วันข้างหน้า จาก "กรมอุตุนิยมวิทยา" ระบุ "พยากรณ์อากาศ" ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม 2564 - 3 พฤศจิกายน 2564 คาดการณ์ว่า

ในช่วงวันที่ 28 - 30 ต.ค. 64 หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมภาคตะวันออกของประเทศไทย ในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงปกคลุมประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออก

ส่วนในช่วงวันที่ 31 ต.ค. – 3 พ.ย. 64 บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนระลอกใหม่จะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลดงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นบางพื้นที่

สำหรับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงเหนือยังคงพัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทย ตลอดช่วง ทำให้ภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่ง

"กรมอุตุนิยมวิทยา" เตือนอีสาน-กลาง-ตะวันออก มีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้น

ข้อควรระวัง

ในช่วงวันที่ 28 – 30 ต.ค. 64 ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักที่จะเกิดขึ้น

ส่วนในช่วงวันที่ 31 ต.ค. – 3 พ.ย. 64 ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วย ส่วนประชาชนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยในภาคใต้ควรระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก ตลอดช่วง

"กรมอุตุนิยมวิทยา" ยังให้รายละเอียด "พยากรณ์อากาศ" ถึงข้อควรระวัง ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม 2564 - 3 พฤศจิกายน 2564 ระบุว่า

ภาคเหนือ

ในช่วงวันที่ 28 – 30 ต.ค. 64 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่

ส่วนในช่วงวันที่ 31 ต.ค. – 3 พ.ย. 64 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 20-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

"กรมอุตุนิยมวิทยา" เตือนอีสาน-กลาง-ตะวันออก มีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้น

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ในช่วงวันที่ 28 – 30 ต.ค. มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันออก ความเร็ว 15-20 กม./ชม.

ส่วนในช่วงวันที่ 31 ต.ค. – 3 พ.ย. 64 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 - 30 ของพื้นที่ ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-20 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 19-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 27-32 องศาเซลเซียส

ภาคกลาง

ในช่วงวันที่ 28 – 30 ต.ค. มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง

ส่วนในช่วงวันที่ 31 ต.ค. – 3 พ.ย. 64 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 - 30 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 20-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออก

ในช่วงวันที่ 28 – 30 ต.ค. มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง

ส่วนในช่วงวันที่ 31 ต.ค. – 3 พ.ย. 64 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 - 40 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)

ในช่วงวันที่ 28 – 29 ต.ค. 64 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง

ในช่วงวันที่ 30 ต.ค. – 3 พ.ย. 64 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)

ในช่วงวันที่ 28 – 29 ต.ค. 64 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง

ในช่วงวันที่ 30 ต.ค. – 3 พ.ย. 64 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 19-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-35 องศาเซลเซียส

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ในช่วงวันที่ 28 – 30 ต.ค. มีฝนร้อยละ 40-60 ของพื้นที่

ส่วนในช่วงวันที่ 31 ต.ค. – 3 พ.ย. 64 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 - 30 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-20 กม./ชม.

"กรมอุตุนิยมวิทยา" เตือนอีสาน-กลาง-ตะวันออก มีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้น