“ไทย-รัสเซีย” ฟื้นเที่ยวบินปกติ หลังเจอพิษโควิด เริ่ม 9 พ.ย.

“ไทย-รัสเซีย” ฟื้นเที่ยวบินปกติ หลังเจอพิษโควิด เริ่ม 9 พ.ย.

โฆษก กต. เผย ไทยและรัสเซีย จะเริ่มกลับมาทำการบินเป็นปกติ เริ่มตั้งแต่วันที่ 9 พ.ย.2564 หลังได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของโควิด-19

นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ แถลงในวันนี้ว่า สำนักงาน Federal Air Transport Agency ของรัสเซียแจ้งการกลับมาทำการบินในเที่ยวบินปกติ (Regular Flight) ระหว่างไทยกับรัสเซีย ตั้งแต่วันที่ 9 พ.ย. 2564 ใน 3 เส้นทาง ดังนี้

o กรุงมอสโก-กรุงเทพฯ จำนวน 2 เที่ยวบินต่อสัปดาห์

o กรุงมอสโก-ภูเก็ต จำนวน 2 เที่ยวบินต่อสัปดาห์

o จากสนามบินนานาชาติของเมืองต่าง ๆ ในรัสเซียไปยังกรุงเทพฯ และภูเก็ต จำนวน 1 เที่ยวบินต่อสัปดาห์

อย่างไรก็ตาม การอนุญาตข้างต้นนี้ เป็นการอนุญาตให้สายการบินพาณิชย์ของรัสเซียสามารถทำการบินเท่านั้น ยังไม่รวมถึงการอนุญาตให้ทำการบินแบบ Chartered flight หรือเช่าเหมาลำ เข้าไปยังประเทศไทย