คลัสเตอร์น้ำท่วม โคราช ขยายวง 4 ข้ามตำบล สะสม 56 ราย กลุ่มเสี่ยงกว่า 40 ราย

สถานการณ์ COVID-19 พื้นที่ จ.นครราชสีมา คลัสเตอร์น้ำท่วม ล่าสุดขยาย 4 ติดเชื้อข้ามตำบล ป่วยเพิ่มอีก 6 ราย สะสม 56 ราย กลุ่มเสี่ยงเฝ้าระวังอีก 40 ราย

เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 64 พันจ่าโททวี พิมพ์อุบล นายอำเภอโนนสูง จ.นครราชสีมา พร้อมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ (ศปก.อ.) โนนสูง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบถุงยังชีพให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานดูแลและควบคุมการเข้าออกในพื้นที่ บ้านดอนแฝก หมู่ที่ 8 และบ้านดอนแฝกพัฒนา หมู่ที่ 15 ต.พลสงคราม อ.โนนสูง กรณีการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในลักษณะกลุ่มก้อนมีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา จึงมีมติเห็นชอบให้ปิดพื้นที่ทั้ง 2 หมู่บ้าน เป็นเวลา 14 วัน โดยกำหนดเปิดในวันที่ 2 พฤศจิกายน นี้

พันจ่าโททวี นายอำเภอโนนสูง เปิดเผยว่า พบผู้ป่วยรายแรกเป็นหญิงอายุ 53 ปี เมื่อวันที่ 3 ต.ค จากนั้นได้ระดมค้นหาเชิงรุกในครอบครัวพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย จากการสอบสวนโรคช่วงอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ตอนล่าง อ.โนนไทย มีปัญหาคันกั้นน้ำชำรุดทำให้น้ำไหลบ่ามาท่วมในพื้นที่ บรรดาเด็กและเยาวชนในหมู่บ้านช่วงอายุระหว่าง 9-15 ปี ได้ชักชวนไปลงเล่นน้ำคลองอีสานเขียวท้ายหมู่บ้านและบริเวณที่น้ำไหลลาดผิวถนนเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดการติดเชื้อขึ้นในวงที่ไปเล่นน้ำและนำไปกระจายติดภายในครอบครัว ที่สำคัญส่วนใหญ่เป็นเครือญาติมีการติดต่อไปมาหาสู่กัน ทำให้เชื้อแพร่กระจายรวดเร็ว จึงต้องปิดพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อเป็นครั้งที่ 2 ในรอบปี ซึ่งทั้ง 2 หมู่บ้านนี้ เมื่อช่วงปลายเดือนมิถุนายน ได้เกิดการแพร่ระบาดเป็นคลัสเตอร์ครอบครัว ต้องปิดพื้นที่ควบคุมโรค

สถานการณ์ล่าสุด เชื้อได้กระจายวงที่ 4 เป็นครอบครัวของเพื่อนบ้าน ต.มะค่า เนื่องจากภรรยาของผู้ป่วยยืนยันวงที่ 2 ไปดื่มสังสรรค์ร่วมรับประทานอาหารกับครอบครัวเพื่อนบ้านรวม 6 ราย และมีผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูงอยู่ระหว่าง ศปก.อ.โนนสูง เฝ้าระวังจำนวน 40 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 56 ราย