สั่งปิด 14 วัน แคมป์คนงาน​ บมจ.เชียงใหม่ริมดอย คุมโควิด

สั่งปิด 14 วัน แคมป์คนงาน​ บมจ.เชียงใหม่ริมดอย คุมโควิด

คกก.โรคติดต่อเชียงใหม่​ ออกคำสั่งให้แคมป์คนงาน​ บมจ.เชียงใหม่ริมดอย​ เป็นพื้นที่ควบคุมเข้า-ออก​ 14​ วัน คุมโควิด

เมื่อวันที่ 27 ต.ค.64 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่​ มีมติออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่​ ที่ 225 / 2564​ เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมการเข้า - ออก​ โดยกำหนดให้สถานที่พักคนงานชั่วคราว (แคมป์) ของบริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน) บริเวณหน้าศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา หมู่ที่ 1 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่ควบคุมการเข้า – ออก เป็นระยะเวลา 14 วัน

 

ทั้งนี้ขอให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกคนเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หากผลตรวจ เป็นลบให้กักตนเอง (Home Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน และกลุ่มเสี่ยงต่ำให้คุมไว้สังเกตอาการ เป็นเวลา 14 วัน และปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่อย่างเคร่งครัด

พร้อมกันนี้ขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ งดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่ เป็นระยะเวลา 14 วัน โดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อลดการเดินทางที่เสี่ยง ต่อการสัมผัสโรค

 

โดยให้มีผลบังคับตั้งแต่ วันที่ 26 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564

สั่งปิด 14 วัน แคมป์คนงาน​ บมจ.เชียงใหม่ริมดอย คุมโควิด