"ฮ่องกง" ผ่าน ก.ม.เซนเซอร์ภาพยนตร์ อ้างความมั่นคง

"ฮ่องกง" ผ่าน ก.ม.เซนเซอร์ภาพยนตร์ อ้างความมั่นคง

กลายเป็นประเด็นร้อน "ฮ่องกง" ออกกฎหมายควบคุมเนื้อหาที่เป็นการ “ยอมรับ, สนับสนุน, ยกย่อง, ส่งเสริม หรือปลุกปั่นให้เกิดการกระทำใด ๆ ที่อาจเป็นภัยต่อความมั่นคงแห่งชาติ

สภานิติบัญญัติของฮ่องกง ผ่านกฎหมายใหม่ที่เปิดทางให้มีการควบคุมเนื้อหาภาพยนตร์ โดยอ้างว่า เป็นกฎหมายที่ออกมาเพื่อรักษาความมั่นคงของชาติ ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่ว่า กฎหมายฉบับนี้จะบ่อนทำลายความคิดสร้างสรรค์ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงของฮ่องกง รวมถึงเป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพ

รัฐบาลฮ่องกง ระบุว่า กฎหมายควบคุมเนื้อหาในภาพยนตร์นี้จะมุ่งเน้นการเซนเซอร์เนื้อหาที่เป็นการ “ยอมรับ, สนับสนุน, ยกย่อง, ส่งเสริม หรือปลุกปั่นให้เกิดการกระทำใด ๆ ที่อาจเป็นภัยต่อความมั่นคงแห่งชาติ”

ด้านนายเอ็ดเวิร์ด เหยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และพัฒนาเศรษฐกิจของฮ่องกง กล่าวต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติว่า “เรามีเป้าหมายชัดเจน ซึ่งก็คือการปรับปรุงระบบเซนเซอร์เนื้อหาภาพยนตร์ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่เป็นภัยต่อความมั่นคงแห่งชาติ”

อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าวอาจได้รับโทษจำคุกถึง 3 ปี หรือมีค่าปรับสูงสุดถึง 1 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง หรือประมาณ 128,400 ดอลลาร์