ผบ.ทร. ร่วมถก WPNS ร่วมกับ ผบ.ทร. 21 ประเทศ สร้างความเชื่อใจ แก้ปัญหาทางทะเล

ผบ.ทร. ร่วมถก WPNS ร่วมกับ ผบ.ทร. 21 ประเทศ สร้างความเชื่อใจ แก้ปัญหาทางทะเล

ผู้บัญชาการทหารเรือ เข้าร่วมการประชุม WPNS ครั้งที่ 17 กับผู้บัญชาการทหารเรือชาติสมาชิก 21 ประเทศ เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนในภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตก

27 ต.ค.  2564  พลเรือเอก สมประสงค์  นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้เข้าร่วมการประชุม Western Pacific Naval Symposium (WPNS) ครั้งที่ 17 ซึ่งจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 27 ตุลาคม 2564 
ณ ห้องประชุม บก.ทร.1 กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ ซึ่งการประชุม ในครั้งนี้ กองทัพเรือ ฟิลิปปินส์ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ ในรูปแบบการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล 

 สำหรับการประชุม WPNS นั้น เป็นผลสืบเนื่องมาจากการประชุม The International Sea Power Symposium (ISS) ครั้งที่ 9 ที่จัดขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2530 โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ผู้แทนระดับสูงของกองทัพเรือประเทศต่าง ๆ จากทุกภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตกได้มีโอกาสพบปะพูดคุยถึงปัญหา และส่งเสริม ความร่วมมือระหว่างกัน โดยการประชุม WPNS จัดเป็นลักษณะการประชุมทางวิชาการที่ไม่เกี่ยวกับการเมือง ทุกวงรอบ 2 ปี ปัจจุบัน กรอบความร่วมมือด้านความมั่นคง WPNS มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างกองทัพเรือประเทศสมาชิก อันจะนำไปสู่การพัฒนา ขีดความสามารถร่วมกันในการรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ และนำมาซึ่งความมั่นคงทางทะเลอย่างยั่งยืน ในภูมิภาคมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตก

ซึ่งการจัดประชุม WPNS ในครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 17 กองทัพเรือไทย
ได้เข้าร่วมในฐานะประเทศสมาชิก ซึ่งที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบในการรับรองเอกสารในกรอบความร่วมมือ WPNS รวมทั้ง กองทัพเรือได้รับเกียรติจาก กองทัพเรือประเทศสมาชิกให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Naval Medicine Seminar ในปี 2570 และเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม WPNS Workshop ในปี 2572 ซึ่งเป็น
การแสดงออกถึงการได้รับความไว้วางใจของกองทัพเรือในภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตกและแสดงถึงศักยภาพ ความพร้อมของ กองทัพเรือไทย ในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในระดับนานาชาติ ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์การมีบทบาทนำในภูมิภาค ของ กองทัพเรือ และเป็นกองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ  ดังคำปณิธานที่ว่า “รวมใจภักดิ์ รักษ์ชาติ ราษฎร์ศรัทธา”

ปัจจุบัน WPNS ประกอบด้วยประเทศสมาชิก 21 ประเทศ และประเทศสังเกตการณ์  8 ประเทศ โดยประเทศสมาชิก 21 ประเทศ ได้แก่ เครือรัฐออสเตรเลีย เนการาบรูไนดารุสซาลาม แคนาดา ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐชิลี สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐฝรั่งเศส สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ญี่ปุ่น มาเลเซีย ปาปัวนิวกินี สาธารณรัฐเปรู สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐสิงคโปร์ ไทย ราชอาณาจักรตองกา สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และ นิวซีแลนด์ และประเทศสังเกตการณ์ 8 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ สาธารณรัฐอินเดีย สหรัฐเม็กซิโก สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน สาธารณรัฐโคลอมเบีย สหราชอาณาจักร ศรีลังกา สาธารณรัฐเอกวาดอร์
    การประชุม WPNS นับได้ว่าเป็นการเสริมสร้างความไว้วางใจและเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกองทัพเรือในภูมิภาคมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกในการแก้ปัญหาความมั่นคงทางทะเลร่วมกัน จะเป็นหนึ่งในหลักประกันความมั่นคงทางทะเลเพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ให้กับประเทศไทยต่อไป