อัพเดท! น้ำท่วมทางหลวง 8 จังหวัด การจราจรผ่านไม่ได้ 16 แห่ง

อัพเดท! น้ำท่วมทางหลวง 8 จังหวัด การจราจรผ่านไม่ได้ 16 แห่ง

อัพเดท! ทางหลวงถูกน้ำท่วม ดินสไลด์ 8 จังหวัด การจราจรผ่านไม่ได้ 16 แห่ง พร้อมเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยและติดตามสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มอบให้หน่วยงานในสังกัดติดตามสถานการณ์อุทกภัยตลอด 24 ชั่วโมง โดยขณะนี้สถานการณ์ประจำวันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. พบว่ามีทางหลวงถูกน้ำท่วม ดินสไลด์ และสะพานชำรุด 8 จังหวัด 28 สายทาง 53 แห่ง

ทั้งนี้ การจราจรผ่านไม่ได้ 7 จังหวัด 16 แห่ง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นจุดกลับรถใต้สะพานระดับน้ำยังสูง ตามรายละเอียดดังนี้

1. จังหวัดขอนแก่น (การจราจรผ่านไม่ได้ 2 แห่ง)

- ทล.2 ท่าพระ - ขอนแก่น ช่วง กม. ที่ 329+913 (จุดกลับรถใต้สะพานกุดกว้าง) ระดับน้ำสูง 200 เซนติเมตร

- ทล.12 ขอนแก่น - พรหมนิมิตร ช่วง กม. ที่ 565+600 (จุดกลับรถใต้สะพานลำน้ำพอง) ระดับน้ำสูง 40 เซนติเมตร

2. จังหวัดมหาสารคาม (การจราจรผ่านไม่ได้ 1 แห่ง)

- ทล.213 มหาสารคาม - หนองขอน ช่วง กม. ที่ 5+530 (อุโมงค์ท่าขอนยาง) ระดับน้ำสูง 210 เซนติเมตร

3. จังหวัดนนทบุรี (การจราจรผ่านไม่ได้ 1 แห่ง)

- ทล.307 แยกสวนสมเด็จ - สะพานนนทบุรี ช่วง กม. ที่ 0+942 (จุดกลับรถใต้สะพานนนทบุรี) ระดับน้ำสูง 80 เซนติเมตร 

4. จังหวัดอ่างทอง (การจราจรผ่านไม่ได้ 4 แห่ง)

- ทล.32 อ่างทอง - ไชโย ช่วง กม. ที่ 57+500 (จุดกลับรถบางศาลา) ระดับน้ำสูง 120 เซนติเมตร 

- ทล.33 นาคู - ป่าโมก ช่วง กม. ที่ 36+000 - 36+200 (จุดกลับรถใต้สะพานฝั่งป่าโมก) ระดับน้ำสูง 20 เซนติเมตร 

- ทล.32 นครหลวง - อ่างทอง ช่วง กม. ที่ 32+607 (จุดกลับรถคลองกะท่อ) ระดับน้ำสูง 175 เซนติเมตร 

- ทล.32 นครหลวง - อ่างทอง ช่วง กม. ที่ 33+200 ระดับน้ำสูง 100 เซนติเมตร 
 
5. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (การจราจรผ่านไม่ได้ 4 แห่ง)

- ทล.3263 อยุธยา - ไผ่กองดิน ช่วง กม. ที่ 10+940 (จุดกลับรถใต้สะพานสีกุก) ระดับน้ำสูง 200 เซนติเมตร

- ทล.3263 อยุธยา - ไผ่กองดิน ช่วง กม. ที่ 11+100 (จุดกลับรถใต้สะพานสีกุก) ระดับน้ำสูง 200 เซนติเมตร

- ทล.3412 บางบาล - ผักไห่ ช่วง กม. ที่ 13+900 - 23+900 ระดับน้ำสูง 30 เซนติเมตร

- ทล.3412 บางบาล - ผักไห่ ช่วง กม. ที่ 17+400 - 23+900 ระดับน้ำสูง 30 เซนติเมตร

6. จังหวัดสุพรรณบุรี (การจราจรผ่านไม่ได้ 3 แห่ง)

- ทล.33 สุพรรณบุรี - นาคู ช่วง กม. ที่ 9+886 (สะพานคลองทับน้ำ) ระดับน้ำสูง 100 เซนติเมตร

- ทล.340 สาลี - สุพรรณบุรี ช่วง กม. ที่ 49+673 - 49+750 (สะพานสาลี) ระดับน้ำสูง 35 - 40 เซนติเมตร

- ทล.340 สาลี - สุพรรณบุรี ช่วง กม. ที่ 59+674 (สะพานศาลเจ้าแม่ทับทิม) ระดับน้ำสูง 175 เซนติเมตร

7. จังหวัดนครปฐม (การจราจรผ่านไม่ได้ 1 แห่ง) 
- ทล.338 พุทธมณฑลสาย 4 - นครชัยศรี ช่วง กม. ที่ 24+800 - 25+500 ระดับน้ำสูง 50 เซนติเมตร
 

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางหลวงเดินทางด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัย พร้อมปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด และหากประชาชนต้องการสอบถามสภาพเส้นทาง สภาพการจราจร หรือต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง หมวดทางหลวงในพื้นที่ และสายด่วนกรมทางหลวง โทร. 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง) และสามารถติดตามการรายงานสถานการณ์สภาพเส้นทางได้ที่ทวิตเตอร์กรมทางหลวง @prdoh1