"ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์" เผยผลข้างเคียงวัคซีนซิโนฟาร์ม พบเสียชีวิตสะสม 19 ราย

"ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์" เผยผลข้างเคียงวัคซีนซิโนฟาร์ม พบเสียชีวิตสะสม 19 ราย

"ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์" รายงานผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" ข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2564 เผยได้รับรายงานผู้เสียชีวิตสะสมจำนวน 19 ราย

"ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์" รายงานผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" ผู้รับวัคซีนจำนวน 12,412,479 โดสจากข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2564 โดยราชวิทยาลัยฯ ได้รับรายงานผู้เสียชีวิตสะสมจำนวน 19 ราย

อ่านข่าว : สธ. กระตุ้นเข็ม 3 คนฉีด “ซิโนฟาร์ม” ปลาย พ.ย. เป็นต้นไป

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- สธ. กระตุ้นเข็ม 3 คนฉีด “ซิโนฟาร์ม” ปลาย พ.ย. เป็นต้นไป

- ไฟเขียว ฉีดเข็ม3กระตุ้น"ซิโนฟาร์ม"หลังครบ2เข็ม3-4เดือน

- รีบเลย เปิด "ลงทะเบียนฉีดวัคซีน" เข็ม 1 ผ่าน 4 ค่ายมือถือ ทั้งคนไทย-ต่างชาติ

 

สำหรับรายงานผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" โดยผู้รับวัคซีนเข็มที่ 1 จำนวน 6,631,713 รายพบผู้มีอาการไม่พึงประสงค์ ดังนี้ 

 

 • day 0 ขณะสังเกตอาการ 0.40% = 26,640 ราย
 • day 1 (หลังฉีดวัคซีน 1 วัน) 0.63% = 41,618 ราย
 • day 7 (หลังฉีดวัคซีน 7 วัน) 0.30% = 19,990 ราย

 

อาการไม่พึงประสงค์ที่พบมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่

 

 • ปวดศีรษะ 0.55%
 • ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ 0.43%
 • เหนื่อย เพลีย 0.40%
 • ปวดบวมแดงบริเวณที่ฉีด 0.36%
 • อาการไข้ 0.35%

 

ผู้รับวัคซีนเข็มที่ 2 จำนวน 5,780,766 ราย พบผู้มีอาการไม่พึงประสงค์ ดังนี้

 

 • day 0 (ขณะสังเกตอาการ) 0.06% = 3,548 ราย
 • day 1 (หลังฉีดวัคซีน 1 วัน) 0.33% = 19,363 ราย
 • day 7 (หลังฉีดวัคซีน 7 วัน) 0.19% = 10,898 ราย

 

อาการไม่พึงประสงค์ที่พบมากที่สุด ๕ อันดับแรก ได้แก่

 

 • ปวดศีรษะ 0.28%
 • ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ 0.24%
 • ปวดบวมแดงบริเวณที่ฉีด 0.22%
 • เหนื่อย เพลีย 0.21%
 • อาการไข้ 0.18%

 

สัดส่วนของผู้รายงานอาการข้างเคียงต่อจำนวนเข็มที่ฉีด

 

 

ราชวิทยาลัยฯ ได้รับรายงานผู้เสียชีวิตสะสม 19 ราย พบว่าเสียชีวิตจากติดเชื้อโควิด 2 ราย กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 4 ราย หัวใจล้มเหลว 2 ราย จากโรคประจำตัว 5 ราย จาก HIV ที่ไม่ได้รับการรักษา 1 ราย หัวใจเต้นผิดจังหวะ 1 ราย เส้นเลือดสมองแตก 1 ราย ปอดอักเสบ 1 ราย ติดเชื้อในกระแสเลือดและปอดอักเสบ 1 ราย และรอการชันสูตร 1 ราย

 

สำหรับรายงานผู้มีอาการไม่พึงประสงค์รุนแรง 15 ราย สาเหตุจากมีภาวะเส้นเลือดในสมองตีบจากโรคประจำตัว 4 ราย ภาวะเส้นเลือดสมองแตก 5 ราย ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 1 ราย ภาวะแพ้วัคซีนรุนแรง 3 ราย และเวียนศีรษะ 2 ราย ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 654,347 คน

 

"ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์" เผยผลข้างเคียงวัคซีนซิโนฟาร์ม พบเสียชีวิตสะสม 19 ราย

 

CR : ศูนย์ข้อมูลราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์