ชัยนาท สั่งปิดชุมชนสุขใจ หลังพบติดเชื้อแล้ว 18 ราย

สถานการณ์ COVID พื้นที่ จ.ชัยนาท ล่าสุด สั่งปิดชุมชนสุขใจ หลังพบผู้ติดเชื้อ "โควิด-19" แล้ว 18 ราย เร่งสอบสวนควบคุมโรค

เมื่อวันที่ 27 ต.ค. 64 นายรังสรรค์ ตันเจริญผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชัยนาท ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดชัยนาท ลงนาม คำสั่งจังหวัดชัยนาท เรื่อง ปิดพื้นที่ชุมชนสุขใจ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยนาท ระบุว่า ด้วยได้ปรากฏว่ามีการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่ชุมชนสุขใจ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท จึงมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่ดังกล่าว โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชัยนาท ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 41/2564 ในวันที่ 26 ต.ค. 64 จึงมีคำสั่งปิดและห้ามมิให้ผู้ใดเข้าไปหรือออกจากพื้นที่ชุมชนสุขใจ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 1 พ.ย. 64 หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น หากมีความจำเป็นจะต้องเข้าไปหรือออกจากพื้นที่ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 โดยชัดแจ้งและให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ด้าน นายแพทย์พัลลภ ยอดศิรจินดา นายแพทย์สาธารณสุขจังหัดชัยนาท เปิดเผยว่า วันนี้มีคลัสเตอร์ของกลุ่มซอยสุขใจ ตรวจคัดกรอง ATK คนในซอยทั้งหมด 120 คนและผู้ที่มีประวัติสัมพันธ์กับในซอยอีก 30 คนค้นพบ เป็นผลบวก 28 คน ได้ส่งตรวจ ที่ รพ.ชัยนาทผลออกเบื้องต้น ติดเชื้อ 18 คนรอตรวจพรุ่งนี้อีกบางส่วน ซึ่งผู้ป่วยได้ส่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลสนาม ส่วนผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูงได้แยกไปกักตัวต่อที่ community isolation ของเทศบาลเมือง จำนวน 30 รายส่วนที่ยังเหลือในชุมชน จำนวน เกือบ 70 ราย ทางจังหวัดมีคำสั่ง ปิดพื้นที่ชุมชนซอยสุขใจ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 1 พ.ย. 64 และพรุ่งนี้ทางจังหวัดจะได้ดำเนินการตรวจ ATKแม่ค้า ในตลาดภาษีซุงทุกคนเพื่อให้เกิดความมั่นใจ ต่อประชาชน ชาวชัยนาท

ภายหลัง นายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขเทศบาลเมืองชัยนาท และ อสม. ได้ลงพื้นที่ชุมชนสุขใจ เพื่อทำความเข้าใจและแนวทางในการปฏิบัติตนกับชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่กักกันชุมชนสุขใจ นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการร่วมกับทางสาธารณสุข อ.เมืองชัยนาท ตั้งจุดตรวจคัดกรอง ATK ให้กับพ่อค้า แม่ค้า ภายในตลาดสดภาษีซุงทุกคนเพื่อให้เกิดความมั่นใจ ต่อประชาชน เนื่องจาก ผู้ที่อยู่ในพื้นที่กักกัน ได้เข้ามาทำงานรับจ้างต่างๆในตลาดสดภาษีซุง

โดยนายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากการเกิดคลัสเตอร์ของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชุมชนสุขใจ ซึ่งบางส่วนมีอาชีพรับจ้างมาทำงานภายในตลาดสดภาษีซุง เพื่อความมั่นใจ ความปลอดภัย และเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ ทางเทศบาลเมืองชัยนาท โดยทางจังหวัดชัยนาท ทางสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท ก็ได้ร่วมกันตั้งจุดตรวจ ATK เพื่อหาเชื้อในเบื้องต้นให้กับประชาชกลุ่มเสี่ยงที่มาทำการซื้อของ รวมไปถึงพ่อค้า แม่ค้า ในตลาด เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับทางผู้บริโภค รวมถึงผู้ที่มาใช้บริการ