ดีเดย์เตรียมเปิด "น้ำตกทีลอซู" หลังปิดยาวเกือบครึ่งปีจากโควิด-19

นายอำเภออุ้มผาง จ.ตาก ได้ประชุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพิจารณาเปิด "น้ำตกทีลอซู" ซึ่งเป็นน้ำตกมรดกโลก ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวอีกครั้ง หลังปิดมาตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2564 จากสถานการณ์โควิด

(26 ต.ค.2564) นายวัชรพล มั่นปาน นายอำเภออุ้มผาง จ.ตาก ได้ประชุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพิจารณาเปิด "น้ำตกทีลอซู" ซึ่งเป็นน้ำตกมรดกโลก ในการอนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวศึกษาแหล่งธรรมชาติได้อีกครั้ง หลังจากที่หน่วยรักษาพันธุ์สัตว์ป่าได้ปิดน้ำตกทีลอซูมาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 มาจนถึงขณะนี้ จากสถานการณ์โควิด-19

 

 

 

 

ที่ประชุมเห็นว่าสถานการณ์โควิด-19 มีแนวโน้มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมและจำกัดขอบเขตพื้นที่การระบาดของโรคได้ และผู้ป่วยที่มีอาการของโรครุนแรงได้ลดจำนวนลง ในขณะที่มีผู้รักษาจนหายปกติมีแนวโน้มสูงขึ้น ประกอบกับประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนมากขึ้นครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย จึงมีมติเปิด "น้ำตกทีลอซู" ให้มีการท่องเที่ยวและศึกษาทางธรรมชาติได้ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 นี้

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การเปิด "น้ำตกทีลอซู" ครั้งนี้ ทางอำเภออุ้มผางได้กำหนดมาตรการสำหรับนักท่องเที่ยวไว้ดังนี้คือ

 

  • เข้าไปพื้นที่น้ำตกได้ไม่เกิน 250 คนต่อช่วงเวลา ทุกคนต้องมีการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แล้ว 2 ครั้ง ไม่เกิน 72 ชั่วโมง 
  • ได้รับวัคซีนมาแล้ว 2 เข็ม ไม่น้อยกว่า 14 วัน
  • สำหรับผู้ป่วยเป็นโควิด-19 มาก่อน แต่ได้รักษาอาการป่วยจนหาย และได้รับการพักฟื้นโดยการกักตัว 28 วัน แต่ไม่เกิน 3 เดือน และต้องแสดงเอกสารการรักษาให้เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทราบ

 

 

รวมไปถึงมาตรการอื่นๆตามที่ทางหน่วยงานสาธารณสุขได้กำหนดไว้ สำหรับมาตรการดังกล่าว เป็นการขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจของประเทศและแผนเปิดประเทศเพื่อรองรับการท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาล โดยให้อำเภอพิจารณาการเปิดแหลงท่องเที่ยวดังกล่าวมีความเหมาะสม พร้อมมาตรการต่างๆ