ยอดใช้จ่าย”คนละครึ่งเฟส3-ยิ่งใช้ยิ่งได้”พุ่งกว่า 1.1 แสนล้าน

ยอดใช้จ่าย”คนละครึ่งเฟส3-ยิ่งใช้ยิ่งได้”พุ่งกว่า 1.1 แสนล้าน

คลังเผยยอดใช้จ่าย”คนละครึ่งเฟส3-ยิ่งใช้ยิ่งได้”พุ่งกว่า 1.1แสนล้าน เป็นการใช้จ่ายในส่วนของประชาชนกว่า 5.5 แสนล้านบาท และ รัฐร่วมจ่ายกว่า 5.4 ล้านบาท ส่วนการใช้จ่ายผ่านแพลทฟอร์มเดลิเวอรี่กว่า 750 ล้านบาท

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า จากข้อมูล ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2564 โครงการคนละครึ่งเฟส 3 มีผู้ใช้สิทธิสะสมจำนวน 25.44 ล้านราย โดยมียอดการใช้จ่ายสะสมรวม 110,123.4 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่ายสะสม 55,975.3 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่ายสะสม 54,148.1 ล้านบาท

ส่วนโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ มีประชาชนผู้ใช้สิทธิจำนวน 84,680 คน จากจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 480,170 ราย โดยมียอดใช้จ่ายสะสมส่วนประชาชนรวม 2,764 ล้านบาท โดยมีมูลค่าการใช้จ่ายสะสมที่นำมาคำนวณสิทธิ e-Voucher 2,200 ล้านบาท และคิดเป็นมูลค่าสะสม e-Voucher ทั้งสิ้นกว่า 241 ล้านบาท และมูลค่าการใช้จ่ายส่วน e-Voucher 144 ล้านบาท

สำหรับข้อมูลการใช้จ่ายผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มล่าสุด (25 ตุลาคม 2564 เวลา 8.00 น.) โครงการคนละครึ่งเฟส 3 มีการใช้จ่ายสะสมประมาณ 752.2 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนใช้จ่าย 388.1 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่าย 364.1 ล้านบาท

ส่วนโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้มีการใช้จ่ายสะสมกว่า 600,000 บาท และในส่วนของผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มในโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 และโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ ที่ขายอาหารและเครื่องดื่มผ่านผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มล่าสุดขณะนี้ มีจำนวนกว่า 65,000 ราย

ประชาชนสามารถใช้จ่ายในโครงการฯ ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 อย่างไรก็ดี ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 เต็มจำนวน 28 ล้านสิทธิแล้ว โดยอยู่ระหว่างการประมวลผลจำนวนผู้ลงทะเบียนไม่สำเร็จเพื่อประกอบการพิจารณาความเป็นไปได้ในการนำสิทธิดังกล่าวกลับมาเปิดให้ลงทะเบียนอีกครั้ง สำหรับโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com หรือผ่าน g-Wallet บนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” จนกว่าจะครบ 1 ล้านสิทธิ ซึ่งยังมีสิทธิเหลือกว่า 5 แสนสิทธิ