น้ำท่วมสุพรรณยังอ่วม บ่อกุ้งบางปลาม้าจม 2,000 ไร่

น้ำท่วมสุพรรณยังอ่วม บ่อกุ้งบางปลาม้าจม 2,000 ไร่

สุพรรณบุรีน้ำท่วมยังอ่วม บ่อกุ้งก้ามกรามบางปลาม้า จมบาดาลกว่า 2,000 ไร่

สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ถึงว่าระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีนจะลดลงแต่ที่อำเภอบางปลาม้า อำเภอสองพี่น้อง ระดับน้ำยังเพิ่มสูงขึ้น ท่วมบ้านเรือนประชาชน ถนนสายรองและถนนในหมู่บ้าน บ่อกุ้ง 200ไร่จมน้ำชาวบ้านกว่า 100 หลังคาเรือนเดือดร้อนไม่มีที่ขับถ่าย

ที่ จ.สุพรรณบุรี เช้านี้ระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีนอยู่ที่ 6.36 เมตร ลดลง 4 ซม.สูงกว่าถนนพระพันวษา 76 ซม.แนวโน้มลดลงหลังจากที่ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์บินสำรวจ สภาพน้ำท่วมในพื้นที่ สุพรรณบุรี อุทัยธานี และ ชัยนาท และขอให้มีการหน่วงน้ำไว้ไม่ให้เพิ่มมากขึ้น ให้ระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีน ลดลง

โดย วันที่ 25 ตุลาคม ระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีนบริเวณเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีแม่น้ำท่าจีนอยู่ที่ 6.36 เมตร ลดลง 4 ซม.สูงกว่าถนนพระพันวษา 76 ซม. ทางเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีได้มีการเสริมและทำแนวคันกั้นน้ำเพิ่มเติม ทำให้พื้นที่ในชุมชนวัดไทรย์ วัดปราสาททอง วัดโพธิ์คลาน วัดหอยโข่ง วัดศรีบัวบาน วัดพระรูปและวัดประตูสารเริ่มลดลงตามลำดับ แต่ปริมาณน้ำด้านเหนือ ประตูระบายน้ำโพธิ์พระยายังมีจำนวนมาก ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นต่อไป

ส่วนพื้นที่ อ.ปลาม้า อ.สองพี่น้อง ระดับน้ำยังเพิ่มขึ้นอย่างเนื่อง โดยเฉพาะ พื้นที่หมู่ 6 ต.องครักษ์ ต.ไผ่กองดิน และ ต.จรเข้ใหญ่ อ.บางปลาม้า และ ต.สาลี เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง กำลังเดือดร้อนหนักเนื่องจากบ่อกุ้งกว่า 2,000 ไร่ถูกน้ำท่วมเสียหาย 100 % บ้านเรือนประชาชนถูกน้ำท่วม ชาวบ้านเดือดร้อนไม่มีที่ขับถ่าย วอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดหาสุขาลอยน้ำมาให้ด่วน

นอกจากนี้ ถนนเข้าหมู่บ้านสะพาน หมู่ 6 ต.องครักษ์ ถูกน้ำท่วมเหลือเพียงถนนเส้นเดียวที่ชาวบ้านใช้เข้าออกกำลังจะถูกน้ำท่วมชาวบ้านต้องเร่งช่วยกัน กรอกกระสอบทรายทำแนวกั้นไม่ให้น้ำเข้าท่วม หากกั้นไม่อยู่ชาวบ้านเกือบ 200 ครัวเรือนต้องถูกตัดขาดไม่สามารถเดินทางเข้าออกทางรถได้ ดังนั้นจึงฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วย

นายวิชัย ภูมิวัฒนาชัย สมาชิกองการบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เขต2 อ.บางปลาม้า ได้ลงพื้นที่ดูความเดือดร้อนชาวบ้าน และเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง พร้อมทั้งประสานให้หน่อยงานที่เกี่ยวข้องให้ช่วยลดการระบายน้ำเข้าพื้นที่ทุ่งฝักไห่บ้าง หรือชะลอการระบายน้ำเข้ามาเพิ่ม

พร้อมทั้งช่วยหาแนวทางระบายน้ำออกจากพื้นที่บ้าง เพราะชาวบ้านในพื้นที่พื้นที่ 6 ต.องครักษ์ ต.ไผ่กองดิน และ ต.จรเข้ใหญ่ อ.บางปลาม้า และ ต.สาลี นั้นเป็นพื้นที่แก้มลิงรับน้ำจาก ทุ่งผักไห่ และทุ่งเจ้าเจ็ด ซึ่งระบายมาจากแม่น้ำน้อย และแม่น้ำเจ้าพระยา และจะท่วมขังอยู่ในพื้นที่อีกนานเนื่องจากไม่สามารถระบายลงในแม่น้ำท่าจีนได้เนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีนก็ยังสูงอยู่

ชาวบ้านอยากฝากถึง กรมชลประทาน ที่รับผิดชอบให้งดการระบายน้ำเข้าพื้นที่ขอให้ช่วยระบายเข้าพื้นที่ทุ่งรับน้ำบางแห่งที่ยังสามารถรับน้ำได้เพื่อช่วยแบ่งเบาความเดอืดร้อนของชาวอำเภอบางปลาม้าและสองพี่น้องด้วย เนื่องจากขณะนี้ระดับน้ำในพื้นที่เพิ่มขึ้นวันละ 3 เซนติเมตรต่อเนื่องทุกวัน จนชาวบ้านจะไม่มีที่อยู่กันแล้วเนื่องจากน้ำที่ที่ท่วมขังมีปริมาณที่สูงกว่า 1เมตร บางจุดสูงถึง 2 -3 เมตร จึงยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยระบายน้ำออกจากพื้นที่บ้าง