ปิด 2 หมู่บ้าน หลังพบผู้ป่วย "โควิด-19" จากคลัสเตอร์น้ำท่วม

คืบหน้าสถานการณ์ COVID-19 อ.โนนสูง ล่าสุด ปิด 2 หมู่บ้าน หลังพบผู้ป่วย "โควิด-19" จากคลัสเตอร์เล่นน้ำท่วมขัง รวมกว่า 52 ราย กลุ่มเสี่ยงเฝ้าระวังอีกเกือบ 100 ราย

เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา หลังจากศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอโนนสูง ว่าพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่บ้านดอนแฝก หมู่ 8 และบ้านดอนแฝกพัฒนา หมู่ 15 ตำบลพลสงคราม จำนวน 34 ราย ซึ่งเป็นการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในลักษณะเป็นกลุ่มก้อน จากการสอบสวนโรคในเบื้องต้นพบว่าผู้ติดเชื้อมีประวัติการสัมผัสกับประชาชนในหมู่บ้านเป็นจำนวนมาก โดยมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่ต้องเฝ้าระวังกว่า 89 ราย จึงมีความจำเป็นในการปิดสถานที่เสี่ยง(พื้นที่หมู่บ้านดอนแฝกและหมู่บ้านดอนแฝกพัฒนา)ต่อการแพร่เชื้อโรคติดต่ออันตราย ห้ามบุคคลเข้าและออกพื้นที่เป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 19 ต.ค. 64 ถึง 2 พ.ย. 64

สำหรับคลัสเตอร์ดังกล่าว มีการตรวจพบผู้ป่วยรายแรกเป็นหญิง อายุ 53 ปี หลังจากนั้นการค้นหาเชิงรุกในครอบครัวก็พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติม 3 ราย จากการสอบสวนโรคก็พบว่า ในช่วงที่น้ำท่วม เด็กๆ
 

ในหมู่บ้านอายุระหว่าง 9-15 ปี ได้ไปลงเล่นน้ำบริเวณคลองอีสานเขียวท้ายหมู่บ้าน และไปเล่นน้ำที่ไหลลาดผิวถนนกันเป็นจำนวนมาก จนมีการติดเชื้อขึ้นในวงเด็กที่ไปเล่นน้ำ และนำไปกระจายติดภายในครอบครัว และเนื่องจากพื้นที่หมู่บ้านเป็นเครือญาติมีการติดต่อไปมาหาสู่กันจึงทำให้เชื้อแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว จึงมีความจำเป็นต้องปิดพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ เพราะหากปล่อยไว้เนิ่นนานจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชน และกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ ซึ่งเป็นการปิดหมู่บ้านเป็นครั้งที่ 2 ในรอบปี หลังจากทั้ง 2 หมู่บ้านแห่งนี้ได้ถูกปิดพื้นที่ควบคุมโรคมาแล้วเมื่อช่วงเดือนมิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา

ล่าสุด จากการตรวจเชิงรุกผู้สัมผัสเสี่ยงสูงใกล้ชิดกับผู้ป่วย พบว่ามี ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มเติมอีกจำนวน 18 ราย รวมจำนวนผู้ติดเชื้อจากคลัสเตอร์นี้ทั้งสิ้น 52 ราย ขณะนี้ผู้ป่วยและผู้สัมผัสเสี่ยงสูง อยู่ในระหว่างการเข้าทำการรักษาและเข้ากักตัวควบคุมโรค ซึ่งขณะนี้ทางฝ่ายปกครองอำเภอโนนสูง อยู่ในระหว่างการประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือประชาชนในการมาเล่นน้ำที่ท่วมขังลาดผิวถนน รวมถึงเฝ้าระวังไม่ให้เกิดเหตุการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซ้ำขึ้นมาอีกหลังจากมีน้ำท่วมเป็นรอบที่