"โกวิทย์" จี้ "วิษณุ" ทบทวนโอน "รพ.สต."ให้ อบจ.

"โกวิทย์" จี้ "วิษณุ" ทบทวนโอน "รพ.สต."ให้ อบจ.

ส.ส.พลังท้องถิ่นไท ชี้ กรรมการกระจายอำนาจฯ โอน "รพ.สต." ให้ "อบจ." ไม่เหมาะสม เหตุไม่คำนึงถึงความพร้อม จี้ให้ทบทวนถ่ายโอนให้ ท้องถิ่นที่พร้อม ไม่ควรล็อก ให้แค่ "อบจ."

         นายโกวิทย์ พวงงาม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังท้องถิ่นไท กล่าวถึงกรณีที่ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์และขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ว่า ตนขอให้นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี  ฐานะประธานคณะกรรมการกระจายอำนาจฯ ทบทวนเรื่องดังกล่าว เพราะการถ่ายโอน รพ.สต.​ให้กับ อบจ. โดยไม่สำรวจความพร้อมอาจทำให้เกิดปัญหากับการให้บริการประชาชนด้านสาธารณสุขได้ เนื่องจากตนทราบว่ามี อบจ.​บางแห่งไม่มีความพร้อมและไม่สามารถรับ รพ.สต. ที่มีอยู่ในจังหวัดได้ทั้งหมด  ดังนั้น การถ่ายโอน รพ.สต. ควรพิจารณาความพร้อม และหากพื้นที่ใดไม่พร้อมควรให้ องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) หรือ เทศบาลที่มีความพร้อมจะเหมาะสมมากกว่าล็อกไว้ให้เฉพาะ อบจ. เท่านั้น

 

 

         นายโกวิทย์ กล่าวด้วยว่า ตนทราบว่า รพ.สต. กว่า 4,000 - 5,000 แห่งให้กับ อบจ.แต่ไม่มีความพร้อมรับทั้งหมด ซึ่งการถ่ายโอนดังกล่าวถือว่ามีผลตามกฎหมายและให้ดำเนินการทันที ทำให้ตนสงสัยว่า การจัดสรรงบประมาณให้ อบจ. จะมีความพร้อมหรือไม่ อย่างไรก็ดีตนขอตั้งคำถามด้วยว่าการโอน รพ.สต. ให้ อบจ.​ โดยไม่มีควาามพร้อม อาจเป็นแผนของกระทรวงสาธารณสุขหรือไม่ที่ต้องการดึงอำนาจคืน หากองค์กรท้องถิ่นไม่มีความพร้อม.