โควิดเชียงใหม่หนัก ติดเชื้อเพิ่ม 461 ราย

โควิดเชียงใหม่หนัก ติดเชื้อเพิ่ม 461 ราย

สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดพบติดเชื้อเพิ่ม 461 ราย เผยในช่วง 18-23 ต.ค.2564 ก่อนการเปิดเมือง 1 พ.ย. 2564 พบมีผู้ป่วยติดเชื้อสะสมรวม 2,079 ราย ร้อยละ 61.95 เป็นการติดเชื้อจากคลัสเตอร์ตลาดเมืองใหม่

  เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลจามที่ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้รายงานตัวเลขประจำวัน ระหว่างวันที่ 18 -23 ตุลาคม 2564 พบว่ามีผู้ติดเชื้อในระหว่างช่วงเวลาดังกล่าวสะสมรวม 2,079 ราย โดยพบว่าเป็นการติดเชื้อในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ รวม 2,050 ราย และ นำเข้ามาจากต่างจังหวัดจำนวน 29 ราย

              ขณะที่จำนวนยอดผู้เสียชีวิต สะสมในช่วงระหว่างวันที่ 18-23 ตุลาคม 2564 มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมรวม 6 ราย จากยอดสะสมผู้ป่วยติดเชื้อในสัปดาห์นี้ พบว่า มาจากคลัสเตอร์ตลาดเมืองใหม่ ข้อมูลระหว่างวันที่ 18 -22 ตุลาคม 2564 จำนวน 1,288 ราย คิดเป็นร้อยละ 61.95 ของยอดสะสมรวมสัปดาห์นี้

               สำหรับยอดผู้ป่วยข้อมูลวันที่ 23 ตุลาคม 2564 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 461 ราย โดยเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัดถึง 456 ราย อีก 5 รายเป็นผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัด ทำให้ผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 อยู่ที่ 9,660 ราย  ยอดผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่ 49 ราย   ส่วนการบริหารจัดการวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้มีผู้ได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้ว 934,051 คน คิดเป็นร้อยละ 74.06 ของเป้าหมาย แบ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ฉีดแล้ว 195,508 คน คิดเป็นร้อยละ 59.66 กลุ่ม 7 โรคเรื้อรังฉีดแล้ว 100,401 คน คิดเป็นร้อยละ 82.88 และกลุ่มประชาชนทั่วไป ฉีดแล้ว 638,142 คน คิดเป็นร้อยละ 78.55

 ขณะที่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่ ได้ ลงนามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 4 ฉบับ เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว  ในพื้นอำเภอสารภี ให้ปิดบจก.เกเบี้ยน โปรดักส์ (ไทยแลนด์) ,บจก.เกเบี้ยน โปรดักส์ แอนด์ ซัพพลาย สาขา 2 ,บจก.ภาคเหนือเหล็กรูป ,หจก. ภาคเหนือตะแกรงเหล็ก และ อู่ อ.การาจ เจริญยนต์ เป็นระยะเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564

อ่านข่าว : เชียงใหม่ เร่งปูพรมฉีดวัคซีน รองรับเปิดเมือง

 ขณะที่จังหวัดสั่งปิดพื้นที่เสี่ยงใน 4 อำเภอ เผยพื้นที่ใกล้ม่อนแจ่มเป็น 1 ในพื้นที่เสี่ยงปิดหย่อมบ้านแม่ขิ หมู่ 4 ต.แม่แรม ถึงวันที่ 3 พ.ย. 64

           

               

                 อำเภอแม่ริม ให้ปิดพื้นที่หย่อมบ้านแม่ขิ โซนแซ่ลี หมู่ที่ 4 ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นระยะเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ,  อำเภอแม่อาย ให้ปิดพื้นที่หมู่ที่ 4 บ้านสันต้นหมื้อ ,หมู่ที่ 10 บ้านสันลมจอย ,หมู่ที่ 11 บ้านใหม่พัฒนา และหมู่ที่ 12 ซอย 3 บ้านลุงวี ตำบลสันต้นหมื้อ ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564            และอำเภอดอยสะเก็ด ให้ปิดหอพักแก้วต๋า เป็นระยะเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

                 จากคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ให้ปิดสถานที่เสี่ยงใน พื้นที่ 4 อำเภอ โดยมีอำเภอแม่ริม เป็นหนึ่งในอำเภอนำร่องในการต้อนรับนักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยวในช่วงเปิดเมืองในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 โดยมีคำสั่งให้ปิดพื้นที่ หย่อมบ้านแม่ขิ โซนแซ่ลี หมู่ที่ 4 ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นระยะเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งหย่อมบ้านดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ ม่อนแจ่ม เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจเข้าไปพักผ่อน ถือเป็นอันดับต้นๆ ของจังหวัดเชียงใหม่