ปทุมธานี แจ้งปชช.ที่บ้านอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่ง

ปทุมธานี แจ้งปชช.ที่บ้านอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่ง

เทศบาลเมืองปทุมธานี แจ้งเตือนประชาชนที่มีบ้านเรือนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เฝ้าระวังป้องกันน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 สำนักงานเทศบาลเมืองปทุมธานี ออกปฏิบัติงานเสริมแนวกระสอบทราย บริเวณถนนเกรณาวัฒนะ และเดินเครื่องสูบน้ำบริเวณสวนเทพปทุมฯ และวัดฉาง ทั้งติดตามสถานการณ์น้ำบริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิด เพื่อเฝ้าระวังป้องกันน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่

ปทุมธานี แจ้งปชช.ที่บ้านอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่ง

พร้อมแจ้งขอให้ประชาชนที่มีบ้านเรือนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาระมัดระวังระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นจากน้ำเหนือหลากและน้ำทะเลหนุนในครั้งนี้ด้วย

ปทุมธานี แจ้งปชช.ที่บ้านอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่ง

หากประสบเหตุอุทกภัยต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนในพื้นที่ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี แจ้งได้ที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองปทุมธานี หมายเลขโทรศัพท์ 0-2581-6151 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง และขอให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดด้วย