"จุรินทร์” ไม่พูด “นิพิฏฐ์” ตัดพ้อ ไม่ให้เกียรติกัน

"จุรินทร์” ไม่พูด “นิพิฏฐ์” ตัดพ้อ ไม่ให้เกียรติกัน

"จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์" ไม่ขอพูดถึงประเด็น "นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ" โพสต์เฟสบุ๊คตัดพ้อไม่ให้เกียรติกัน

ที่อาคารโดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในการประชุมติดตามความคืบหน้าและประชาสัมพันธ์โครงการประกันรายได้สินค้าเกษตรและมาตรการคู่ขนาน พร้อมรับฟังปัญหาในทางปฏิบัติและข้อเสนอแนะจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง3ฝ่าย (เกษตรกร ราชการ เอกชน) พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าโครงการประกันรายได้ผู้ปลูกปาล์มน้ำมันและยางพารา

 

ต่อมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีมอบเช็คชำระหนี้และมอบโฉนดที่ดินของกองทุนฟื้นฟูช่วยเหลือเกษตรกรให้แก่เกษตรกรจังหวัดตรัง จำนวน3กลุ่ม ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน44ราย วงเงิน1,499,837บาท

ได้แก่ เครือข่ายพัฒนาอาชีพเกษตรนาโยง เครือข่ายเกษตรออแกนิคตรัง และธนาคารหมู่บ้านออกวัดสามัคคี และมอบเช็คชำระหนี้แทนเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจำนวน5สหกรณ์ เกษตรกร16ราย วงเงิน15,394,541.37บาท ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรกันตัง จำกัด สหกรณ์การเกษตรเมืองตรัง จำกัด สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด สหกรณ์การเกษตรรัษฎา จำกัด และสหกรณ์การเกษตรวังวิเศษ จำกัด

 

และร่วมเป็นประธานสักขีพยานการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างองค์การคลังสินค้ากับสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยการลงนามในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายตลาดนำการผลิตผลักดันให้ราคาตลาดสินค้าเกษตรมีความสมดุลย์และเป็นธรรมกับเกษตรกร

นอกจากนี้ยังเป็นการร่วมกันพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรผักดันให้เกิดการแปรรูปสินค้าโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อยืดอายุการจัดเก็บสินค้าเกษตรให้ยาวนานขึ้นรวมถึงร่วมกันพัฒนาระบบการจัดเก็บและขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพและจัดหาช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรให้กับเกษตรกรด้วย

 

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ตนมาทำหน้าที่ในกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ดำเนินกิจกรรมในการที่จะให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกกองทุน โดย เข้าไปช่วยรับซื้อหนี้ที่เกษตรกรเป็นหนี้กับสถาบันการเงินและเอาที่ดินไปค้ำประกันมีการผิดนัดชำระหนี้จนถูกยึดที่ดินทำกิน ทางกองทุนเข้าไปซื้อหนี้จากสถาบันการเงินและให้เกษตรกรเป็นหนี้กับกองทุนแทน ปัจจุบันนี้ไม่มีการคิดดอกเบี้ยกับเกษตรกรแล้ว เมื่อชำระหนี้แล้วเสร็จทางกองทุนก็จะคืนฉโนดที่ดินคืนให้

 

ซึ่งกองทุนแห่งนี้ไม่มีการยึดที่ดินทำกินของเกษตรกร บางกรณีแม้เกษตรกรจะไม่มีที่ดินทำกินทางกองทุนก็มีงบประมาณในการซื้อที่ดินบางส่วนเป็นของกองทุน แล้วให้เจ้าของที่ดินเดิมที่เป็นเกษตรกร มาผ่อนชำระที่ดินกับทางกองทุนเมื่อผ่อนชำระครบจำนวนก็จะโอนกรรมสิทธิ์ให้เป็นของเกษตรกรเพื่อเป็นปัจจัยในการทำมาหากิน ทางตนก็พร้อมที่จะคุยกับทางรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรอย่างเต็มที่

 

ทั้งนี้เมื่อผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามประเด็นที่นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และอดีต ส.ส.พัทลุงโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวมีใจความตัดพ้อถึงว่ารักพรรคไม่น้อยกว่าใครและเกริ่นถึงการให้เกียรติกัน ซึ่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ของดไม่พูดถึงกรณีดังกล่าวก่อนเดินทางทำภารกิจตามหมายกำหนดการ