คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่อนแถลงการณ์บุคลากรติดโควิด

คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่อนแถลงการณ์บุคลากรติดโควิด

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่อนแถลงการณ์พบบุคลากรติดเชื้อโควิด-19 แจ้งให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทำการกักตัวเอง

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ออกแถลงการณ์ เรื่อง พบบุคลากรของคณะฯ ติดเชื้อโควิด-19 ว่า ด้วยปรากฏว่ามีบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 1 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2564)

เบื้องต้นได้รับบุคลากรรายดังกล่าวไว้รักษาที่ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรียบร้อยแล้ว โดยได้ดำเนินการสอบสวนโรค และแจ้งให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทำการกักตัวเอง (Self-Quarantine) และเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ตามมาตรฐานการดูแลผู้ติดเชื้อและผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงของทางโรงพยาบาล

     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ กำลังติดตามสถานการณ์การสอบสวนโรคอย่างใกล้ชิด และดูแลความเรียบร้อยด้วยมาตรการต่างๆ ที่ได้เตรียมไว้ เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยของบุคลากรและผู้เข้ารับบริการเป็นอย่างดี

ทั้งนี้ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ มีความจำเป็นต้องลดการให้บริการแก่ผู้ป่วยลง เนื่องจากบุคลากรทางการแพทย์บางส่วนจะต้องทำการกักตัว และเพื่อสงวนบุคลากรทางการแพทย์สำหรับการดูแลผู้ป่วยที่มีความจำเป็น

จึงขอความร่วมมือผู้รับบริการที่ไม่มีความจำเป็นเร่งด่วน เลื่อนการเข้ามารับบริการหรือการทำหัตถการ และปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่จะมีการประกาศให้ทราบต่อไป

คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่อนแถลงการณ์บุคลากรติดโควิด