"กรมพระศรีสวางควัฒนฯ" ทรงติดตามความคืบหน้าการ​เตรียมงานนิทรรศการเทิดพระเกียรติ สมัญญา “สิริศิลปิน”

"กรมพระศรีสวางควัฒนฯ" ทรงติดตามความคืบหน้าการ​เตรียมงานนิทรรศการเทิดพระเกียรติ สมัญญา “สิริศิลปิน”

"กรมพระศรีสวางควัฒนฯ" ทรงติดตามความคืบหน้าการ​เตรียมงานนิทรรศการเทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสได้รับทูลเกล้าถวายพระสมัญญา “สิริศิลปิน”และงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยนานาชาติ ครั้งที่ 2 (Thailand Biennale,Korat 2021) ณ หอศิลป์พิมานทิพย์ จังหวัดนครราชสีมา เป็นการส่วนพระองค์

"กรมพระศรีสวางควัฒนฯ" ทรงติดตามความคืบหน้าการ​เตรียมงานนิทรรศการเทิดพระเกียรติ สมัญญา “สิริศิลปิน” วันนี้ (20ต.ค64) เวลา 13.22 น. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี​ เสด็จไปทรงติดตามความคืบหน้าการเตรียมงานนิทรรศการเทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสได้รับทูลเกล้าถวายพระสมัญญา “สิริศิลปิน” และงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยนานาชาติ ครั้งที่ 2 (Thailand Biennale, Korat 2021) หอศิลป์พิมานทิพย์ ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

"กรมพระศรีสวางควัฒนฯ" ทรงติดตามความคืบหน้าการ​เตรียมงานนิทรรศการเทิดพระเกียรติ สมัญญา “สิริศิลปิน”

การนี้ ทอดพระเนตรผลงานศิลปะแขนงต่าง ๆ ซึ่งเป็นภาพวาดฝีพระหัตถ์ใน สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ซึ่งเป็นผลงานชุดใหม่ที่ทรงวาดเฉพาะจัดแสดงในงานนี้ ที่สะท้อนถึงพระอัจฉริยภาพด้านงานศิลป์ขององค์ “สิริศิลปิน” รวมถึงผลงานประติมากรรมและศิลปกรรมของศิลปินทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่มีชื่อเสียงระดับโลก ที่คณะผู้จัดงานฯ ได้นำมาจัดแสดงไว้ ณ พื้นที่อาคาร 1 และอาคาร 2 หอศิลป์พิมานทิพย์ โดยมีนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นางสาวเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร ศิลปินแห่งชาติ และคณะฯ เฝ้ารับเสด็จ 

"กรมพระศรีสวางควัฒนฯ" ทรงติดตามความคืบหน้าการ​เตรียมงานนิทรรศการเทิดพระเกียรติ สมัญญา “สิริศิลปิน”

"กรมพระศรีสวางควัฒนฯ" ทรงติดตามความคืบหน้าการ​เตรียมงานนิทรรศการเทิดพระเกียรติ สมัญญา “สิริศิลปิน”

การจัดงานนิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ และงานแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยนานาชาติ ครั้งที่ 2 Thailand Biennale, Korat 2021 จะจัดขึ้นในพื้นที่ 3 แห่ง ของจังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ อำเภอเมืองนครราชสีมา อำเภอพิมาย และ หอศิลป์พิมานทิพย์ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้จะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ​ ในวันที่​ 5 ธันวาคม​ 2564

"กรมพระศรีสวางควัฒนฯ" ทรงติดตามความคืบหน้าการ​เตรียมงานนิทรรศการเทิดพระเกียรติ สมัญญา “สิริศิลปิน” "กรมพระศรีสวางควัฒนฯ" ทรงติดตามความคืบหน้าการ​เตรียมงานนิทรรศการเทิดพระเกียรติ สมัญญา “สิริศิลปิน”

"กรมพระศรีสวางควัฒนฯ" ทรงติดตามความคืบหน้าการ​เตรียมงานนิทรรศการเทิดพระเกียรติ สมัญญา “สิริศิลปิน” "กรมพระศรีสวางควัฒนฯ" ทรงติดตามความคืบหน้าการ​เตรียมงานนิทรรศการเทิดพระเกียรติ สมัญญา “สิริศิลปิน”

"กรมพระศรีสวางควัฒนฯ" ทรงติดตามความคืบหน้าการ​เตรียมงานนิทรรศการเทิดพระเกียรติ สมัญญา “สิริศิลปิน” "กรมพระศรีสวางควัฒนฯ" ทรงติดตามความคืบหน้าการ​เตรียมงานนิทรรศการเทิดพระเกียรติ สมัญญา “สิริศิลปิน”