"สุวัจน์" รวมพลังศิษย์เก่า นิสิตม.เกษตรฯ ช่วยพ้นภัยโควิด

"สุวัจน์" รวมพลังศิษย์เก่า นิสิตม.เกษตรฯ ช่วยพ้นภัยโควิด

"สุวัจน์ ลิปตพัลลภ" รวมพลังนิสิตเก่า ม.เกษตรฯ ช่วยผู้ประสบภัยโควิด เปิดโครงการ “เกษตรศาสตร์รวมใจ พาพ้นภัย COVID-19”

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ประธานที่ปรึกษานายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

นางโสภาวรรณ มงคลธรรมากุล นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ร่วมกันแถลงข่าวการเปิดโครงการ “เกษตรศาสตร์รวมใจ พาพ้นภัย COVID-19” ณ ห้องนนทรี อาคารสมาคมนิสิตเก่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

\"สุวัจน์\" รวมพลังศิษย์เก่า นิสิตม.เกษตรฯ ช่วยพ้นภัยโควิด

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทางสมาคมนิสิตเก่าฯ ได้ให้ความช่วยเหลือนิสิตเก่าของมหาวิทยาลัย ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ ผ่านทางกองทุนนิสิตเก่าฯ  รวมทั้งได้ดำเนินการเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการต่างๆเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ เกษตรกร และประชาชนทั่วไปผ่านโครงการ เกษตรก้าวไกลไปกับ สมก. ทางสถานีวิทยุ มก.

ในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทางสมาคมนิสิตเก่าฯได้ให้ความช่วยเหลือ แก่นิสิตเก่า นิสิตปัจจุบัน และประชาชนโดยทั่วไปให้ได้รับการฉีดวัคซีน โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้โควิด 19 และยังได้ร่วมสนับสนุน การดำเนินการของศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้โควิด 19 โดยประสานกับเครือข่ายของสมาคม และชมรมในสังกัด  โดยร่วมสนับสนุนงบประมาณ อุปกรณ์ทางการแพทย์  อาหารและเครื่องดื่ม

\"สุวัจน์\" รวมพลังศิษย์เก่า นิสิตม.เกษตรฯ ช่วยพ้นภัยโควิด

นอกจากนั้นยังได้ช่วยดำเนินการจัดหาวัคซีนชิโนฟาร์มโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อฉีดวัคซีนให้กับนิสิตเก่า นิสิตปัจจุบัน และประชาชนทั่วไป เพิ่มเติมอีกด้วย

ขณะนี้สถานการณ์ COVID-19 ยังมีผลกระทบด้านสุขภาพและภาวะเศรษฐกิจในวงกว้าง ที่คนไทยต้องร่วมใจกันฝ่าวิกฤต และต้องช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกันต่อไปอีก

สมาคมนิสิตเก่าฯใคร่ขอเรียนเชิญ นิสิตเก่าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกันสนับสนุนกิจกรรมในการช่วยเหลือสังคม ช่วยเหลือนิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบันที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน

อันเนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทั้งทางด้านสุขภาพ การรักษา การฟื้นฟูสภาพจิตใจ และการช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจ ผู้สนใจเข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรม “เกษตรศาสตร์รวมใจ พาพ้นภัย COVID-19”  ในการช่วยเหลือสังคม ของสมาคมนิสิตเก่า สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสนับสนุน การช่วยเหลือ การมอบสิ่งของต่างๆ  ได้ที่สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์

\"สุวัจน์\" รวมพลังศิษย์เก่า นิสิตม.เกษตรฯ ช่วยพ้นภัยโควิด

ทั้งนี้ นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ในฐานะศิษย์เก่า KU 33 และประธานที่ปรึกษาโครงการฯ ได้ร่วมสมทบทุนเป็นเงินจำนวน 100,000 บาท เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของโครงการฯด้วย