กพท.ปลดล็อก "สายการบิน" ขายตั๋วผู้โดยสารได้เต็มที่นั่ง เริ่มแล้ววันนี้

กพท.ปลดล็อก "สายการบิน" ขายตั๋วผู้โดยสารได้เต็มที่นั่ง เริ่มแล้ววันนี้

"การบินพลเรือน" ออกประกาศปลดล็อก "สายการบิน" เปิดขายตั๋วผู้โดยสารได้เต็มที่นั่ง รับแผนเปิดประเทศ เริ่มแล้ววันนี้

วันที่ 16 ต.ค. นายสุทธิพงษ์ คงพลู ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย(กพท.) ลงนามประกาศสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 15 ต.ค.64 เรื่อง แนวปฏิบัติสําหรับผู้ดําเนินการสนามบิน และผู้ดําเนินการเดินอากาศในเส้นทางการบินภายในประเทศ ในระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) (ฉบับที่ 7) โดยให้ผู้ดําเนินการเดินอากาศจํากัดการปฏิบัติการบินในระหว่างช่วงเวลาที่กําหนดไว้ตามข้อกําหนด ฉบับล่าสุด เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้โดยสารในการเดินทางระหว่างสนามบินและที่พัก และสอดคล้องกับ การบริการขนส่งสาธารณะประเภทอื่นที่ดําเนินตามข้อกําหนดและข้อปฏิบัติเดียวกัน

อ่านข่าว : เริ่มวันนี้ ! กพท.คลายล็อคสายการบิน ไฟเขียวขายตั๋วนั่งเต็มลำ

สำหรับประกาศฉบับนี้อนุญาตให้มีจํานวนผู้โดยสารได้ตามความจุของอากาศยานที่ใช้ในการทําการบินเที่ยวบินนั้นๆ และให้ผู้ดําเนินการเดินอากาศพิจารณาการจัดที่นั่งในห้องโดยสารอย่างเหมาะสม โดยให้เป็นไปไปตามมาตรการ ที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด อันจะมีส่วนช่วยในการป้องกันควบคุมโรค 

ทั้งนี้ แต่วันที่ 16 ตุลาคม64 เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะสิ้นสุดไป หรือมีประกาศอื่นใดเพิ่มเติม

กพท.ปลดล็อก "สายการบิน" ขายตั๋วผู้โดยสารได้เต็มที่นั่ง เริ่มแล้ววันนี้ กพท.ปลดล็อก "สายการบิน" ขายตั๋วผู้โดยสารได้เต็มที่นั่ง เริ่มแล้ววันนี้