เริ่มแล้ว! ฉีดวัคซีนครบโดสเดินทางเข้า "สมุย" ได้โดยไม่ต้องตรวจหาเชื้อ

สมุย เริ่มมาตรการผ่อนปรนแล้ววันนี้ ผู้ที่จะเดินทางเข้ามายังเกาะสมุยที่ฉีดวัคซีนครบโดส ไม่ต้องมีผลตรวจหาเชื้อโควิด-19

เมื่อวันที่ 15 ต.ค. 64 หลังจากที่ทางรัฐบาลเองได้ประกาศเปิดประเทศ เพื่อเดินหน้ากระตุ้นการท่องเที่ยวทั้งภายในประเทศ และจากต่างประเทศ เพื่อกระเพิ่มตัวเลขทางเศรษฐกิจสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ในส่วนของอำเภอเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ก็ได้มีการผ่อนปรนมาตรการ ให้กับผู้จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวยังเกาะสมุยเช่นเดียวกัน

ขณะเดียวกันทางด้าน นายธีระพงศ์ ช่วยชู นายอำเภอเกาะสมุย เปิดเผยว่า ทางจังหวัดสุราษฎร์ธานี เองก็ได้มีมาตรการผ่อนปรน ให้กับผู้เดินทางภายในประเทศที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวยังอำเภอเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ได้เดินทางโดยสะดวก และลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค.2564 นี้ โดยผู้ที่จะเดินทางเข้ามายังเกาะสมุย ทั้งเส้นทางเรือโดยสารเฟอร์รี่ และเส้นทางสายการบิน ที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว ไม่ต้องแสดงผลตรวจหาเชื้อโควิด19 ก่อนจะเดินทางเข้ามายังเกาะสมุย ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการเดินทางของนักท่องเที่ยวภายในประเทศ และเป็นการดึงดูดให้นักท่องเที่ยวภายในประเทศเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวยังอำเภอเกาะสมุยเพิ่มมาขึ้น เพื่อเป็นการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้กับผู้ประกอบการบนเกาะสมุย ได้กลับมามีรายได้อีกครั้งหลังจากที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดบาดของเชื้อโควิด19 ทำให้ตัวเลขนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศลดจำนวนลง
 

ส่วนผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนครบโดส ยังต้องมีมาตรการตรวจหาเชื้อโควิด19 ก่อนเดินทางเข้ามายัง อ.เกาะสมุย ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดในพื้นที่ ขณะที่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากต่างประเทศในโครงการ สมุย พลัส แซนด์บ็อกซ์ เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวยังเกาะสมุยได้โดยไม่ต้องกักตัว แต่ต้องตรวจหาเชื้อวันแรกที่เดินทางมาถึงและต้องอยู่ในที่พักก่อนจะทราบผลการตรวจ ก่อนที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆบนเกาะสมุย และเมื่อครบ 7 วัน จะมีการตรวจหาเชื้ออีกครั้งหากไม่พบเชื้อก็สามารถเดินทางไปท่องเที่ยวยังพื้นที่อื่นได้ โดยมาตรการผ่อนดังกล่าวจะทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยได้สะดวกยิ่งขึ้น และสร้างรายให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ได้ฟื้นตัวจากผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโควิด-19