ศบค. เตรียมเคาะมาตรการชุดใหญ่ รับเปิดประเทศ 14 ต.ค.นี้

ศบค. เตรียมเคาะมาตรการชุดใหญ่ รับเปิดประเทศ 14 ต.ค.นี้

เลขา สมช. ระบุ ขอให้รอความชัดเจนในที่ประชุม ศบค. ชุดใหญ่ เกี่ยวกับการปรับมาตรการต่างๆในวันที่ 14 ต.ค.นี้ รองรับนโยบายเปิดประเทศ

13 ต.ค.64  จากกรณีศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค.ชุดใหญ่ จะมีการประชุมเพื่อประเมินสถานการณ์โควิด -19 เพื่อพิจารณาปรับมาตรการต่างๆในวันที่ 14 ตุลาคมนี้ รองรับนโยบายเปิดประเทศนั้น

อ่านข่าว : หอการค้าไทยแนะเร่งฉีดวัคซีนเข็ม2-3 รับเปิดประเทศ

ล่าสุด ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.สุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 หรือ ศปก.ศบค. กล่าวถึงกรณีดังกล่าวว่า จะมีการเสนอพิจารณามาตรการเปิดประเทศ รวมไปถึงมาตรการด้านสาธารณสุข และการผ่อนคลายบางกิจกรรมกิจการ

ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีข้อกังวลอะไรจากกระทรวงสาธารสุข (สธ.) โดยขอไม่กล่าวถึงรายละเอียด ขอให้ทุกอย่างเรียบร้อยก่อน และขอให้รอความชัดเจนในการประชุม ศบค.ชุดใหญ่