13 ตุลาคม ในหลวงในความทรงจำ วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9

13 ตุลาคม ในหลวงในความทรงจำ วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9

น้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวง รัชกาลที่ 9 ศิริราชจัดงานศิระกรานภูบาลนวมินทร์ ปีที่5 “ในหลวงในความทรงจำ”

วันนี้ (13 ตุลาคม 2564) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดงานศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์ ปีที่5 “ในหลวงในความทรงจำ” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 หรือ ร.9

   เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศล ประชาชนและบุคลากรศิริราช ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงค์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป พร้อมร่วมสวดพระพุทธมนต์และสวดสดับปกรณ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

   จากนั้น ผู้บริหาร บุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และประชาชน ร่วมถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ภาพ - ศุกร์ภมร เฮงประภากร​ (Sukpamorn Hengprapakorn) NationPhoto 

 

13 ตุลาคม ในหลวงในความทรงจำ วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9

13 ตุลาคม ในหลวงในความทรงจำ วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9

13 ตุลาคม ในหลวงในความทรงจำ วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9

13 ตุลาคม ในหลวงในความทรงจำ วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9

13 ตุลาคม ในหลวงในความทรงจำ วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9

13 ตุลาคม ในหลวงในความทรงจำ วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9

13 ตุลาคม ในหลวงในความทรงจำ วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9

13 ตุลาคม ในหลวงในความทรงจำ วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9

 

13 ตุลาคม ในหลวงในความทรงจำ วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9

13 ตุลาคม ในหลวงในความทรงจำ วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9

13 ตุลาคม ในหลวงในความทรงจำ วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9

13 ตุลาคม ในหลวงในความทรงจำ วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9

13 ตุลาคม ในหลวงในความทรงจำ วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9

13 ตุลาคม ในหลวงในความทรงจำ วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9