เช็คยอดฉีด "วัคซีน กทม." อัพเดทก่อนถึงเป้า 70 % รับเปิดเมือง 1 พ.ย.นี้

เช็คยอดฉีด "วัคซีน กทม." อัพเดทก่อนถึงเป้า 70 % รับเปิดเมือง 1 พ.ย.นี้

เช็คยอดฉีด "วัคซีน กทม." คืบหน้า 5.6 หมื่นโดส อัพเดทกลุ่ม 2 เข็มเหลือเท่าไหร่ถึงเป้า 70 % ก่อนเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยว 1 พ.ย.นี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรุงเทพมหานคร(กทม.) เปิดเผยข้อมูลความคืบหน้าผลการดำเนินการให้บริการ "วัคซีนโควิด" ในพื้นที่กรุงเทพฯข้อมูลของวันที่ 11 ต.ค. เวลา 08.00 น.ใน 6 กลุ่มเสี่ยงเพิ่มขึ้น 56,491 โดส แบ่งเป็นดังนี้

1.กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ฉีดวัคซีน 196 โดส สะสม 608,441 โดส

2.กลุ่มผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ฉีดวัคซีน 11,136 โดส สะสม 1,705,012 โดส

3.กลุ่มเจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย ฉีดวัคซีน 984 โดส สะสม 346,059 โดส

4.หญิงตั้งครรภ์ ฉีดวีคซีน 44 โดส สะสม 15,518 โดส

5.กลุ่มบุคคลที่มีโรคประจำตัว ฉีดวัคซีน 4,859 โดส สะสม 1,326,974 โดส

6.กลุ่มประชาชนทั่วไป 35,037 โดส สะสม 9,056,324 โดส 

เช็คยอดฉีด "วัคซีน กทม." อัพเดทก่อนถึงเป้า 70 % รับเปิดเมือง 1 พ.ย.นี้

นอกจากนี้ กทม.ยังได้สรุปยอดจำนวนผู้ที่ได้รับ "วัคซีนโควิด" รายวัน แบ่งเป็นดังนี้

เข็มที่ 1 เพิ่มเติมอยู่ที่ 10,352 ราย สะสมอยู่ที่ 7,894,512 ราย

เข็มที่ 2 เพิ่มเติมอยู่ที่ 44,576 ราย ครบ 2 เข็ม สะสมอยู่ที่ 4,724,461 ราย

เข็มที่ 3 เพิ่มเติมอยู่ที่ 1,563 ราย สะสมอยู่ที่ 455,094 ราย

เช็คยอดฉีด "วัคซีน กทม." อัพเดทก่อนถึงเป้า 70 % รับเปิดเมือง 1 พ.ย.นี้

ผู้สื่อข่าว "กรุงเทพธุรกิจ" รายงานว่า สำหรับข้อมูลตัวเลขการฉีด "วัคซีนโควิด" ให้ครบ 2 เข็มจากข้อมูลสะสมล่าสุด 4,724,461 รายนั้น กทม.มีเป้าหมายจะเร่งฉีดให้ได้ 70 % ตามทะเบียนราษฎร์ผู้มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปจากจำนวน 7,699,174 คน อยู่ที่ 5,389,421 คน เพื่อรองรับมาตรการเปิดกรุงเทพฯ รับนักท่องเที่ยวตามนโยบาย กระทรวงท่องเที่ยวและกัฬา ในวันที่ 1 พ.ย.2564 ทำให้ขณะนี้ยังมียอดห่างจากเป้าหมาย 70 % อยู่ที่ 664,960 คน ซึ่งจากนี้เหลือเวลา 20 วัน กทม.ต้องฉีดให้ได้เฉลี่ยวันละ 33,248 โดสจะถึงเป้าหมาย 70 %