โออีซีดีเห็นพ้องเก็บภาษีนิติบุคคลขั้นต่ำทั่วโลก 15%

โออีซีดีเห็นพ้องเก็บภาษีนิติบุคคลขั้นต่ำทั่วโลก 15%

องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (โออีซีดี) แถลงในวันศุกร์(8 ต.ค.)ว่าโออีซีดีสามารถบรรลุข้อตกลงครั้งใหญ่ในการกำหนดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลขั้นต่ำทั่วโลกที่ระดับ 15%

“ข้อตกลงฉบับประวัติศาสตร์ที่ได้รับความเห็นชอบจากประเทศและเขตปกครองจำนวน 136 แห่ง ซึ่งมีมูลค่าเศรษฐกิจคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 90% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ(จีดีพี)ทั่วโลก จะช่วยจัดสรรกำไรมากกว่า 1.25 แสนล้านดอลลาร์จากบริษัทข้ามชาติจำนวนราว 100 แห่งที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและมีกำไรมากที่สุด เพื่อรับประกันว่าบริษัทเหล่านี้จะจ่ายภาษีอย่างเหมาะสมไม่ว่าพวกเขาจะดำเนินธุรกิจหรือมีกำไรจากที่ไหน” แถลงการณ์ของโออีซีดี ระบุ

ข้อตกลงดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ในปี 2566 และจะไม่มีการปรับเพิ่มอัตราภาษีขึ้นจากระดับ 15% ในภายหลัง รวมทั้งจะไม่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจขนาดเล็ก