โคราชวุ่น! โควิด-19 กระจายในโรงงาน สู่ครอบครัว ยอดผู้ป่วยใหม่ไม่ลด

โคราชวุ่น! โควิด-19 กระจายในโรงงาน สู่ครอบครัว ยอดผู้ป่วยใหม่ไม่ลด

โคราชวุ่น ! เชื้อโควิด-19 กระจายในโรงงาน ห้างสรรพสินค้าเชื่อมโยงชุมชนสู่ครอบครัวทำยอดป่วยใหม่ไม่ลด จับตา 9 คลัสเตอร์

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 8 ตุลาคม ที่ห้องประชุมสำนักงานการกีฬาและท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา ศูนย์บัญชาเหตุการณ์ตอบโต้โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จ.นครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมาพร้อมนายแพทย์วิชาญ  คิดเห็น รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) นครราชสีมาและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในฐานะคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ร่วมประชุมครั้งที่ 4/2565 ผ่านเครือข่าย (Web Conference) โปรแกรม ZOOM ระเบียบวาระการดำเนินมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดต่อในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา การติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการและข้อสั่งการของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ

 

นพ.วิชาญ นายแพทย์ สสจ.นครราชสีมา ชี้แจงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ในพื้นที่ 32 อำเภอ ของ จ.นครราชสีมา พบผู้ป่วยรายใหม่ 182 ราย เป็นผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง 11 ราย และการสัมผัสผู้ป่วย 171 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 27,129 ราย รักษาหาย 23,767 ราย ยังรักษาอยู่ 3, 169 ราย เสียชีวิตสะสม 193 ราย

 

โคราชวุ่น! โควิด-19 กระจายในโรงงาน สู่ครอบครัว ยอดผู้ป่วยใหม่ไม่ลด

สาเหตุหลักทำให้ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ไม่ลดลง เนื่องจากพบการแพร่เชื้อในโรงงานอุตสาหกรรม ตลาดสดเชื่อมโยงสู่ชุมชนและครอบครัว จึงต้องเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยมีจำนวน 9 คลัสเตอร์ที่ขยายวงลุกลามอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

1.คลัสเตอร์เครือโรงงานแหลมทอง อ.สูงเนิน ลูกจ้าง 2,985 คน แม้นมีการฉีดวัคซีน 2 เข็ม กว่าร้อยละ 90 ยังมีการติดเชื้อแต่อาการป่วยไม่ลุกลามลงปอด พบป่วยรายใหม่ 9 ราย ป่วยสะสม 659 ราย

2.คลัสเตอร์โรงงานไก่สหมิตรฟูดส์ อ.ขามทะเลสอ ลูกจ้างจำนวน 732 คน พบป่วยรายใหม่ 8 ราย ป่วยสะสม 290 ราย

3.คลัสเตอร์โรงงานศิริวิทย์ สแตนเลย์ ต.โคกกรวด อ.เมือง ลูกจ้าง 1,490 คน พบป่วยรายใหม่ 27 ราย ป่วยสะสม 41 ราย และผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 166 ราย

 

โคราชวุ่น! โควิด-19 กระจายในโรงงาน สู่ครอบครัว ยอดผู้ป่วยใหม่ไม่ลด

4.คลัสเตอร์สหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว พบป่วยรายใหม่ 12 ราย ป่วยสะสม 49 ราย

5.คลัสเตอร์แคมป์ก่อสร้างบ้านธนารักษ์ ต.จันทึก อ.ปากช่อง พบป่วยรายใหม่ 23 ราย ป่วยสะสม 46 ราย 

6.คลัสเตอร์งานศพ ต.หินดาด อ.ด่านขุนทด ป่วยสะสม 138 ราย เป็นผู้ร่วมงานศพวงที่ 1 จำนวน 45 ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงวงที่ 2 จำนวน 38 ราย วงที่ 3 จำนวน 38 ราย วงที่ 4 จำนวน 14 ราย ล่าสุดมีคำสั่งให้ปิดหมู่ 1 หมู่ 11 หมู่ 13 และ หมู่ 17 กำหนดแผนระดมตรวจ ATK ผู้ที่เกี่ยวข้อง 700 ราย

 

โคราชวุ่น! โควิด-19 กระจายในโรงงาน สู่ครอบครัว ยอดผู้ป่วยใหม่ไม่ลด

7.คลัสเตอร์ อบต.กระทุ่มราย อ.ประทาย พบป่วยรายใหม่ 6 ราย ป่วยสะสม 26 ราย ซึ่งเป็นอดีตนายก อบต. และครอบครัว เจ้าหน้าที่ อบต. ผู้ใหญ่บ้านและครอบครัว ล่าสุดมีคำสั่งปิดหมู่ 4 บ้านหนองแวง หมู่ 17 บ้านดอนสามัคคี เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาด

8.คลัสเตอร์ห้างโลตัส สาขาจอหอ อ.เมือง ป่วยรายใหม่ 2 ราย ป่วยสะสม 19 ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 24 ราย สาเหตุพบจุดเสี่ยงในห้องอาหารพนักงาน

9.คลัสเตอร์บ้านหนองบอน ต.นากลาง อ.สูงเนิน เป็นกลุ่มเครือญาติไปมาหาสู่และรับประทานอาหารร่วมกัน พบผู้ป่วย 10 ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 25 ราย