ชวนเที่ยวเมืองบุรีรัมย์ ตามรอย MV LISA BLACKPINK

ชวนเที่ยวเมืองบุรีรัมย์ ตามรอย MV LISA BLACKPINK

วธ.ร่วมกับชาวบุรีรัมย์ ชวนเที่ยวปราสาทเมืองต่ำ ปราสาทเขาปลายบัด กุฏิฤาษี ที่ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านโคกเมือง บุรีรัมย์ 1 ใน 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” เชื่อมโยงกับภาพปราสาทหินที่ปรากฏใน MV LISA BLACKPINK  มุ่งสร้างงาน รายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจหลังโควิด-19 

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ลงพื้นที่ให้กำลังใจตัวแทนส่วนราชการ ประชาชน เครือข่ายทางวัฒนธรรมและผู้ประกอบการลูกชิ้นยืนกิน ณ สถานีรถไฟบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ หลังจากนั้นเดินทางไปเป็นประธานพิธีเปิดชุมชนคุณธรรมฯ บ้านโคกเมือง สุดยอดต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

ชวนเที่ยวเมืองบุรีรัมย์ ตามรอย MV LISA BLACKPINK

เยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ชมพระอาทิตย์ตก 15 ช่องประตู  โดยมีนายอังกูร ศีลาเทวากูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นางโชติกา อัครกิจโสภากุล ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายพัฐศิษฏ์ ธนชวาลย์ ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ คณะที่ปรึกษากระทรวงวัฒนธรรม  ผู้บริหาร วัฒนธรรมจังหวัด ผู้นำชุมชน และผู้ประกอบการ เข้าร่วม

 

  • เที่ยวชุมชน ยลวิถี บุรีรัมย์ 

นางยุพา  กล่าวว่า จากการที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) จัดโครงการคัดเลือก 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” คัดเลือกชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวรที่มีศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเที่ยวในทุกมิติ นั้น ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านโคกเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ถือเป็นต้นแบบของความร่วมมือพลังบวร “บ้าน วัด โรงเรียน/ราชการ” ในการขับเคลื่อนและพัฒนาชุมชน ให้มีคุณธรรมนำหน้า พึ่งพาเศรษฐกิจพอเพียง หลีกเลี่ยงสิ่งเสพติด พิชิตความยากจน ชุมชนแหล่งท่องเที่ยวกลมเกลียวสามัคคี มีจิตอาสา นำพาชุมชนสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ชวนเที่ยวเมืองบุรีรัมย์ ตามรอย MV LISA BLACKPINK

โดยในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ชุมชนได้ร่วมกันจัดทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับคณะสงฆ์และประชาชนในพื้นที่ ทำความสะอาดชุมชน จัดสถานที่กักกันตัว รวมถึงจัดตู้ปันสุข เป็นต้น

ปลัดวธ. กล่าวต่อไปว่า สำหรับอัตลักษณ์และลักษณะที่มีความโดดเด่นของชุมชนคุณธรรมฯ บ้านโคกเมือง เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ไท - ลาว และ ไท - เขมร เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตั้งอยู่ใกล้ภูเขาไฟปลายบัดที่ดับสนิทแล้ว มีที่ตั้งอยู่บนพื้นที่แหล่งอารยธรรมขอมที่มีความเจริญรุ่งเรืองในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 มีโบราณสถานน้อยใหญ่อายุกว่า 1,400 ปี ให้ได้เรียนรู้ อาทิ ปราสาทเมืองต่ำ ปราสาทเขาปลายบัด กุฏิฤาษี ที่สร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 15 - 17

ชวนเที่ยวเมืองบุรีรัมย์ ตามรอย MV LISA BLACKPINK

 

 

  • ท่องเที่ยวตามรอย MV LISA BLACKPINK

นอกจากนี้ยังได้รับคัดเลือกเป็นต้นแบบ Healthy Homestay และสามารถเชื่อมโยงไปยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งได้โดยง่าย ซึ่งภาพปราสาทหินเหล่านี้เป็นที่ฮือฮาปรากฏใน MV เดี่ยวครั้งแรกของ ลิซ่า แบล็กพิ้งค์ LISA BLACKPINK น.ส.ลลิษา มโนบาล ศิลปินสายเลือดไทยหนึ่งในสมาชิกวง BLACKPINK ประเทศเกาหลีใต้ ได้นำภาพปราสาทหินแสดงถึงบ้านเกิดของเธอ จังหวัดบุรีรัมย์ ประเทศไทยไปเผยแพร่ด้วย

ชวนเที่ยวเมืองบุรีรัมย์ ตามรอย MV LISA BLACKPINK

รวมถึง มีฐานเรียนรู้ทางภูมิปัญญาที่หลากหลาย อาทิ กลุ่มทอผ้าบ้านโคกเมือง ได้ถักทอผ้าไหม ผ้าฝ้ายเป็นผืนผ้าลายผักกูด ผ้าที่ได้แรงบันดาลใจจากลายซุ้มประตูเมืองต่ำ อันเป็นลิขสิทธิ์ของบ้านโคกเมือง กลุ่มย้อมผ้าหมักโคลนบารายพันปีมาเป็นผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย หรือ CPOT ด้วยการนำโคลนจากสระบารายอันเก่าแก่มาหมักย้อม พัฒนาเป็นผ้าย้อมดินสีธรรมชาติที่มีความนุ่ม น่าสัมผัส

โดย 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ของ วธ. พร้อมแล้วที่จะช่วยปลุกกระแสการท่องเที่ยววิถีชุมชน สร้างโอกาส สร้างรายได้ ช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของชุมชน      หลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 คลี่คลายและสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้ประเทศเข้มแข็งและยั่งยืน

ชวนเที่ยวเมืองบุรีรัมย์ ตามรอย MV LISA BLACKPINK

 ทั้งนี้ วธ. ได้จัดทำ Mobile Application  “เที่ยวเท่ๆ เสน่ห์เมืองไทย” รวบรวมข้อมูลประกอบด้วย เส้นทางท่องเที่ยว 76 จังหวัดที่มีข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวที่โดดเด่น ร้านอาหาร สินค้าทางวัฒนธรรม ที่พัก ฯลฯ  และชุมชนคุณธรรมในโครงการ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี”

เที่ยวตลาดน้ำและเที่ยวตลาดบก เพื่ออำนวยความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเป็นช่องทางสำคัญในการประชาสัมพันธ์กระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ ก่อให้เกิดรายได้ เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนด้วย

ชวนเที่ยวเมืองบุรีรัมย์ ตามรอย MV LISA BLACKPINK