"ผบ.ทอ." ไม่ห้าม "กำลังพล" แสดงความเห็นต่างการเมือง ชี้เป็นสิทธิ์

"ผบ.ทอ." ไม่ห้าม "กำลังพล" แสดงความเห็นต่างการเมือง ชี้เป็นสิทธิ์

ผบ.ทอ. ระบุ กำลังพลเห็นต่างทางการเมือง ถือเป็นสิทธิ์ ขอให้เลือกช่องทางที่เหมาะสมแสดงออก ย้ำให้นโยบายเรื่องการปลูกฝั่งความรู้สึกนึกคิด  ความรักในองค์กรและหมู่เพื่อนฝูงไปแล้ว

 7 ต.ค.2564 ที่โรงพยาบาลสนามธูปเตมีย์ พล.อ.อ.นภาเดช  ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.) กล่าวถึงการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองของกำลังพล ผ่านทางโซเชียลฯว่า ตนได้ชี้แจงนโยบายไปแล้วสิ่งสำคัญประการหนึ่งคือการปลูกฝั่งความรู้สึกนึกคิด  ความรักในหน่วยในองค์กร หรือในหมู่เพื่อนฝูง เป็นสิ่งที่ต้องยอมรับว่าทุกคนมีความคิดเห็นเป็นของตนเองซึ่งอาจตรงกันบ้าง หรือบางครั้งก็ต่างกันบ้าง

 


 

ตนเคารพในความคิดเห็นต่างๆเหล่านั้น เราอยู่ด้วยกันฉันท์พี่น้อง อยู่ด้วยกันแบบผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งมีการเคารพซึ่งกันและกัน

สิ่งที่ผมได้มอบนโยบายไปแล้วในวันนั้น ก็จะซึมลึกเข้าไปในใจของทุกคน ซึ่งเขาเองก็จะเป็นผู้ตัดสินใจว่า จะดำเนินการอย่างไร จะพูดจาอย่างไร จะดำเนินการอย่างไร” พล.อ.อ.นภาเดช กล่าว