จิตอาสา มมส ช่วยชาวบ้านกุดหัวช้าง บรรจุกระสอบทรายซ่อมพนังกั้นน้ำ

จิตอาสา มมส ช่วยชาวบ้านกุดหัวช้าง บรรจุกระสอบทรายซ่อมพนังกั้นน้ำ

จิตอาสา มมส  ช่วยชาวบ้านกุดหัวช้าง ต.ขามเรียง บรรจุกระสอบทรายซ่อมพนังกั้นน้ำ เตรียมรับมือน้ำท่วมในพื้นที่

กลุ่มงานกิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส) พร้อมด้วยผู้นำองค์กรนิสิต (สภานิสิต องค์การนิสิต สโมสรนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์  กลุ่มนิสิตชาวดิน)  นิสิตจิตอาสา ผนึกกำลังร่วมกับชาวบ้าน และเทศบาลตำบลขามเรียง ลงพื้นที่ช่วยกันบรรจุกระสอบทรายซ่อมแซมการทรุดพังของพนังกั้นน้ำ ณ บ้านกุดหัวช้าง หมู่ 11 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

 

จิตอาสา มมส ช่วยชาวบ้านกุดหัวช้าง บรรจุกระสอบทรายซ่อมพนังกั้นน้ำ

 

ซึ่งบริเวณดังกล่าว  เป็นจุดที่น้ำเคยกัดเซาะถนนจนน้ำทะลักเข้าท่วมหมู่บ้าน และไร่นา พื้นที่ทางการเกษตรเสียหาย  โดยล่าสุดประสบอุทกภัยเมื่อปี 2560 และขณะเดียวกัน  น้ำชีมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นทุกวัน ชาวบ้าน เทศบาลตำบลขามเรียง และนิสิตจิตอาสามหาวิทยาลัยมหาสารคามจึงระดมกำลังลงพื้นที่ไปดำเนินการอุดรูน้ำและซ่อมแซมเป็นการเร่งด่วน โดยจากนี้ไป  ทุกคนจะได้ช่วยกันเฝ้าระวังและเตรียมรับมือน้ำที่จะเข้าท่วมพื้นที่และวางแผนรับมือได้ทัน

 

จิตอาสา มมส ช่วยชาวบ้านกุดหัวช้าง บรรจุกระสอบทรายซ่อมพนังกั้นน้ำ