เชียงใหม่ ประกาศตลาดนวรัฐ-ตลาดเมืองใหม่ เป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูง 5-18 ต.ค.

เชียงใหม่ ประกาศตลาดนวรัฐ-ตลาดเมืองใหม่ เป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูง 5-18 ต.ค.

เชียงใหม่ ประกาศให้ย่านตลาดนวรัฐ และตลาดเมืองใหม่ เป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูง ตั้งแต่ 5 - 18 ต.ค.64 หลังมีผู้ติดเชื้อแล้ว 50 ราย พร้อมขอความร่วมมือประชาชนงดการเดินทางเข้า-ออก พื้นที่ดังกล่าว และงดการจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม เพื่อลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค

วันนี้ (5 ต.ค. 64) ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากการพบการระบาดของโรคโควิด-19 ในย่านตลาดนวรัฐ และตลาดเมืองใหม่ ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ซึ่งขณะนี้พบผู้ติดเชื้อโควิด – 19 แล้ว จำนวน 50 ราย นั้น คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้มีมติออกประกาศฉบับที่ 38 เรื่อง กำหนดให้พื้นที่ย่านตลาดนวรัฐและตลาดเมืองใหม่ เป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูง เป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 5 - 18 ตุลาคม 2564 เพื่อให้การควบคุมโรคโควิด – 19 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกคนเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อ หากผลตรวจเป็นลบให้กักตนเอง (Home Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน ส่วนกลุ่มเสี่ยงต่ำ ให้คุมไว้สังเกตอาการ เป็นเวลา 14 วัน และปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่อย่างเคร่งครัด

พร้อมขอความร่วมมือประชาชนงดการเดินทางเข้า-ออก พื้นที่ ย่านตลาดนวรัฐและตลาดเมืองใหม่ โดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค และขอความร่วมมือให้งดจัดกิจกรรมรวมกลุ่มต่าง ๆ โดยไม่มีเหตุจำเป็น

ทั้งนี้ ให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคเทศบาลนครเชียงใหม่ ดำเนินการจัดระเบียบ ควบคุมติดตามผู้ที่เดินทางเข้า - ออก พื้นที่ดังกล่าว และดำเนินการป้องกันยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่ โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

เชียงใหม่ ประกาศตลาดนวรัฐ-ตลาดเมืองใหม่ เป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูง 5-18 ต.ค.