มวลน้ำ "ลำเชียงไกร" ทะลักท่วมถนนมิตรภาพ ถนนทางหลวงชนบท รถเล็กห้ามผ่าน

สถานการณ์น้ำท่วมนครราชสีมา มวลน้ำ "ลำเชียงไกร" ทะลักท่วมถนนมิตรภาพ ถนนทางหลวงชนบท รถเล็กห้ามผ่าน ขาเข้า กรุงเทพ ให้เลี่ยงไปใช้เส้นทาง อ.คง ขามสะแกแสง และโนนไทย

เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 64 นายถนอม แกกสันเทียะ ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบท (บทช.) คง แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา เปิดเผยว่า จากการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ โครงข่ายทางหลวงชนบท อย่างใกล้ชิด การระบายน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนล่าง อ.โนนไทย ซึ่งมีมวลน้ำจำนวนมาก ส่งผลให้โครงข่ายทางหลวงชนบทได้รับผลกระทบน้ำหลากท่วมผิวทาง สาย นม.1046 แยก ทล.2 – บ้านสะแทด ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา ช่วงหลักกิเมตรที่ 0 500-6 000 ระดับน้ำสูงประมาณ 50-70 เซนติเมตร รถเล็กยังสามารถสัญจรได้ เบื้องต้น บทช.คง ได้ทำการติดตั้งป้ายเตือนและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยและให้ความช่วยเหลือประชาชน และผู้ใช้เส้นทาง

รวมทั้งผิวทาง สาย นม.แยกทางหลวงหมายเลข 2 - อ.โนนสูง มุ่งหน้าเข้า บ้านหนองหัวฟาน ต.หนองหัวฟาน อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา ช่วงหลักกิโลเมตรที่ 1 000-4 200 ระดับน้ำสูงประมาณ 40 เซนติเมตร - 1 เมตร รถเล็กไม่สามารถสัญจรได้ เบื้องต้น บทช.คง ได้ทำการติดตั้งป้ายเตือนและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยและให้ความช่วยเหลือประชาชนและผู้ใช้เส้นทาง

นอกจากนี้ หมวดทางหลวงโนนสูง แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 รายงานน้ำท่วมทางหลวงหมายเลข 2 ถนนมิตรภาพ ตอน ดอนหวาย-บ้านวัด กม.201 000 - กม.205 200 ด้านซ้ายทางและขวาทาง เขตพื้นที่ ต.ตาจั่น อ.คง ฯ สาเหตุเกิดจากน้ำหลากเพราะฝนตกสะสมในพื้นที่ ระดับน้ำประมาณ 10-30 ซม. การจราจรผ่านได้ โดยมีเจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงโนนสูง คอยบริการ อำนวยความสะดวก

ล่าสุด หน่วยบริการฯ ประชาชนตำรวจทางหลวงบ้านส้ม (ส.ทล.1 กก.6 บก.ทล.) แจ้งเหตุน้ำท่วม ทล.2 ช่วงหลักกิโลเมตร 201 -206 ระยะทาง 5 กิโลเมตร พื้นที่ ต.ตาจั่น อ.คง ฯ ขาเข้า และขาออก กทม. น้ำท่วมผิวถนน รถเล็กสัญจรได้ลำบาก ขณะนี้ประชาสัมพันธ์แจ้งประชาชนที่ประสงค์เดินทางเข้า กรุงเทพ ให้เลี่ยงไปใช้เส้นทางอำเภอคง อำเภอขามสะแกแสง และอำเภอโนนไทย