ปลัดคลังเผย คลังเล็งต่ออายุมาตรการภาษีอสังหาฯ

ปลัดคลังเผย คลังเล็งต่ออายุมาตรการภาษีอสังหาฯ

ปลัดคลังเผย คลังอยู่ระหว่างหารือมหาดไทยและสำนักงบเพื่อพิจารณาขยายมาตรการภาษีอสังหาริมทรัพย์ในการลดค่าโอนและจดจำนองเหลือ 0.01% หลังอัตราดังกล่าวจะสิ้นสุดในสิ้นเดือนธ.ค.นี้ เพื่อช่วยเหลือประชาชนและกระตุ้นกำลังซื้อในธุรกิจ

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณามาตรการภาษีเพื่อช่วยเหลือประชาชนและกระตุ้นกำลังซื้อในภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ผ่านการขยายระยะเวลาการลดภาษีการโอนและจดจำนอง ซึ่งปัจจุบันจัดเก็บอยู่ที่ 0.01% และ จะสิ้นสุดการจัดเก็บในอัตราดังกล่าวสิ้นเดือนธ.ค.นี้

เขากล่าวว่า มาตรการดังกล่าวเป็นข้อเสนอของผู้ประกอบธุรกิจ ซึ่งคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติให้กระทรวงการคลังกลับมาพิจารณาในรายละเอียด โดยอยู่ระหว่างการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นผู้จัดเก็บภาษีดังกล่าว สำนักงบประมาณ และ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.)

“มาตรการลดภาษีการโอนและจดจำนองนี้ เราได้ใช้มาเป็นระยะเวลา 2 ปีแล้ว ถ้าจะต้องต่ออายุออกไปอีก เราจะต้องหารือกับทางกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีตัวนี้ ซึ่งมาตรการได้ทำให้เขาสูญเสียรายได้ส่วนนี้ไป ดังนั้น เราจะต้องหารือว่า จะสามารถต่ออายุมาตรการนี้ได้หรือไม่ และจะหาเม็ดเงินส่วนไหนเข้าไปอุดหนุนให้กับทางมหาดไทย ซึ่งก็ต้องหารือกับสำนักงบประมาณด้วย”

เขากล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ กระทรวงการคลังยังอยู่ระหว่างการพิจารณามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปีนี้ ซึ่งสศค.อยู่ระหว่างการหารือในมาตรการ โดยจะมีทั้งมาตรการใหม่และเพิ่มเติมในมาตรการเก่าที่เคยใช้มาก่อนหน้านี้ เช่น ช้อปดีมีคืน เป็นต้น