วันแรก! ฉีดวัคซีนไฟเซอร์เด็กทั่วไทยคึกคัก สร้างSandbox Safety Zone in School

วันแรก! ฉีดวัคซีนไฟเซอร์เด็กทั่วไทยคึกคัก สร้างSandbox Safety Zone in School

บรรยากาศ ดีเดย์วันแรก! ของการ “ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้แก่เด็กนักเรียน” ทั่วไทย มีเด็กนักเรียนเข้าร่วมจำนวนมาก โดยโรงเรียนส่วนใหญ่ พร้อมขับเคลื่อน Sandbox Safety Zone in School

โดยกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)ได้กำหนดแผนให้นักเรียน นักศึกษาทุกสังกัด ที่มีอายุระหว่าง 12-18 ปี จำนวน 5,048,081 คน เบื้องต้นมีผู้ประสงค์จะฉีด 3.61 ล้านคน คิดเป็น 71.67% จะได้รับการฉีดวัคซีนสูตรไฟเซอร์ + ไฟเซอร์ ตั้งแต่ 4 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

โดยจะเริ่มฉีดให้กับสถานศึกษาในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) ที่มีจำนวน 15,465 แห่ง ใน 29 จังหวัดก่อนและจะฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ตั้งแต่ต้นเดือนพ.ย. ต่อไป

วันแรก! ฉีดวัคซีนไฟเซอร์เด็กทั่วไทยคึกคัก สร้างSandbox Safety Zone in School

  • กทม.ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ให้เด็กวันแรกคึกคัก

บรรยากาศที่โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ เขตจตุจักรได้มีนักเรียนที่สมัครใจเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ป้องกันโควิด-19 เดินทางมาฉีดวัคซีนกันอย่างต่อเนื่องโดยวันนี้เป็นวันแรกที่เปิดให้มีการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ในกลุ่มเด็กอายุ 12-18 ปี เพื่อรองรับการเปิดภาคเรียน

โดยพบว่าที่โรงเรียนมีการจัดเตรียมสถานที่เพื่อรองรับนักเรียนที่เดินทางมา ตั้งแต่การตรวจคัดกรองเบื้องต้น ตรวจเอกสาร ซักประวัติ จนถึงขั้นตอนการฉีดและพักดูอาการ 30 นาที ก่อนจะให้ใบนัดเพื่อมาฉีดเข็มที่สองประมาณวันที่ 25 ตุลาคม 2564

วันแรก! ฉีดวัคซีนไฟเซอร์เด็กทั่วไทยคึกคัก สร้างSandbox Safety Zone in School

สำหรับเอกสารที่นักเรียนต้องนำมาในวันนี้ คือใบยินยอมการฉีดวัคซีนที่มีผู้ปกครองเซ็นรับรอง และบัตรประชาชนของนักเรียน ซึ่งจะต้องผ่านจุดคัดกรอง วัดไข้ วัดความดัน ขั้นตอนเดียวกับการฉีดวัคซีนให้กับผู้ใหญ่ ซึ่งจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่น้องๆที่มีอาการข้างเคียงแต่อย่างใด

 

  •  โรงเรียนในกทม.แบ่ง 6 กลุ่มเขต 15 โรงเรียน 

ทั้งนี้ ตามแผนในวันแรกที่เริ่มฉีดวัคซีนไฟเซอร์ กทม.มีการแบ่งกลุ่มโรงเรียนที่จัดเป็นศูนย์ฉีด โดยแบ่งเป็น 6 กลุ่มเขต ซึ่งเดิมจะมีทั้งหมด 15 โรงเรียน แต่วันแรกนี้เหลือเพียง 9 โรงเรียน เนื่องจากฉีดให้เฉพาะกับโรงเรียนที่มีนักเรียนในระดับมัธยมปลายก่อน ส่วนในกลุ่มนักเรียนมัธยมต้นจะต้องรอการจัดสรรวัคซีนซึ่งกระทรวงสาธารณสุขจะมีการส่งวัคซีนเข้ามาให้ตามลำดับ

วันแรก! ฉีดวัคซีนไฟเซอร์เด็กทั่วไทยคึกคัก สร้างSandbox Safety Zone in School

จากการพูดคุยกับเด็กนักเรียนส่วนใหญ่ที่มาฉีดวัคซีนบางคนยอมรับว่ามีความกังวลเล็กน้อย แต่เนื่องจากมีการเตรียมตัวและพักผ่อนมาเต็มที่จึงไม่ได้รู้สึกกังวลอะไรมากนัก

อย่างไรก็ตาม การฉีดวัคซีนฉีดโรงเรียนสังกัดกทม.จะเป็นแบบรวมศูนย์ที่โรงเรียน ในแต่ละพื้นที่กลุ่มเขต รวม 15 โรงเรียน กลุ่มกรุงเทพเหนือ 5,407 คน กลุ่มกรุงเทพกลาง 1,546 คนกลุ่มกรุงเทพใต้ 2,777 คน กลุ่มกรุงเทพตะวันออก 10,886 คน กลุ่มกรุงธนเหนือ 3,866 คน และกลุ่มกรุงธนใต้ 8,566 คน

 

  • โรงเรียนต่างจังหวัดเร่งฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่นักเรียน

วันนี้ (4 ตุลาคม 2564 ) เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนราชประชาอนุเคราะห์ 46 ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วย นายวินัย ตะปะสา ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท และ นายแพทย์พัลลภ ยอดศิรจินดา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท เดินทางไปตรวจเยี่ยมการ ฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่นักเรียน สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม 

โดยเริ่มให้บริการ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 เป็นแห่งแรก มีนักเรียนได้รับการฉีดวันนี้ จำนวน 213 คน แบ่งเป็นอายุระหว่าง 7-12 ปี เข็มแรก จำนวน 190 คน, อายุ 18 ปีขึ้นไป เข็ม 2 จำนวน 23 คน และจะทยอยให้บริการให้ครอบคลุมทุกพื้นที่จังหวัดชัยนาท ซึ่งจังหวัดชัยนาท มีนักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่จะต้องฉีดวัคซีน จำนวน 14,878 คน และจะต้องดำเนินการฉีดให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2564 

วันแรก! ฉีดวัคซีนไฟเซอร์เด็กทั่วไทยคึกคัก สร้างSandbox Safety Zone in School

ทั้งนี้ ในส่วนของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 ชัยนาท ได้ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ในการดำเนินการตามแนวทาง Sandbox Safety Zone in School เพื่อให้นักเรียนสามารถเข้าสู่ระบบการเรียนการสอนแบบ on site ได้ในภาคการศึกษาหน้า ภายใต้การปฏิบัติเข้มตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขที่มีข้อกำหนด Sandbox Safety Zone in School อย่างเคร่งครัด ซึ่งถือว่าการขับเคลื่อน Sandbox Safety Zone in School ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 ชัยนาท เป็นโรงเรียนนำร่องแห่งแรกในเขต สุขภาพที่ 3 

วันแรก! ฉีดวัคซีนไฟเซอร์เด็กทั่วไทยคึกคัก สร้างSandbox Safety Zone in School

  • "พะเยา" ฉีดวัคซีนไฟเซอร์แก่เด็ก 1,000 กว่าคน

ทั้งนี้ ในช่วงเช้าวันเดียวกัน  นายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงพะยาบาลพะเยา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพะเยา เข้าตรวจเยี่ยมการให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์แก่เด็กนักเรียน โดยบรรยากาศการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับนักเรียนวันแรกที่ศาลากลางจังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นเขตอำเภอเมืองพะเยา มีนักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม เดินทางมารอรับการฉีดวัคซีนเป็นจำนวนมาก 

โดยสถานที่ฉีดวัคซีนที่ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา กำหนดจำนวนฉีดวันนี้จำนวน 1,461 ราย จากยอดนักเรียนที่ประสงค์จะฉีดวัคซีนของจังหวัดพะเยา ณ ขณะนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 10,500 คน