ดาวเทียมจับภาพจังหวัดใหญ่อีสานท่วมกว่า 4 แสนไร่

ดาวเทียมจับภาพจังหวัดใหญ่อีสานท่วมกว่า 4 แสนไร่

GISTDA ยังคงตามติดสถานการณ์น้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียม COSMO-SkyMed-1 ก่อนจะไหลลงแม่น้ำมูลและแม่น้ำชี

ยังคงตามติดสถานการณ์น้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง โดย GISTDA ใช้ดาวเทียม COSMO-SkyMed-1 (คอสโม สกายเมด 1) ของวันที่ 1 ตุลาคม 2564 พบพื้นที่น้ำท่วมขังบริเวณบางส่วนของจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ ขอนแก่น และบุรีรัมย์ รวมประมาณ 429,340 ไร่ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมในพื้นที่ลุ่มต่ำ พื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำสายหลัก ลำน้ำสายรอง ตลอดจนชุมชนที่อยู่อาศัย และเส้นทางคมนาคมบางส่วน มวลน้ำเหล่านี้จะไหลลงแม่น้ำมูลและแม่น้ำชี เพื่อออกทางแม่น้ำโขงต่อไป

ดาวเทียมจับภาพจังหวัดใหญ่อีสานท่วมกว่า 4 แสนไร่

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมเหล่านี้ GISTDA จะส่งต่อให้กับหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบและที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้สนับสนุนการบริหารจัดการตามภารกิจ ทั้งด้านการวางแผน การติดตาม การประเมินสถานการณ์ และการฟื้นฟูความเสียหายต่อไป

ทั้งนี้ GISTDA ได้วางแผนและปรับแผนรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง ท่านสามารถตรวจสอบพื้นที่อื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่  http://flood.gistda.or.th

ก่อนหน้านี้ ภาพจากดาวเทียม Pléiades (เปลยาด) วันที่ 30 กันยายน 2564 เมื่อเวลา 11.07 น. พบพื้นที่น้ำท่วมในอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา กว่า 45,000 ไร่ ส่วนใหญ่กระจายอยู่ในพื้นที่เกษตรกรรมที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ บ้านเรือนประชาชน และบริเวณริมลำน้ำสายหลัก ลำน้ำย่อย รวมถึงเส้นทางการจราจร ซึ่งมวลน้ำเหล่านี้จะไหลจากอำเภอโนนสูงไปยังบุรีรัมย์ลงแม่น้ำมูลก่อนลงสู่แม่น้ำโขงที่จังหวัดอุบลราชธานีต่อไป 

ปัจจุบันจังหวัดนครราชสีมา มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแล้วกว่า 270,000 ไร่ ขอให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวหรือใกล้เคียง โดยเฉพาะแนวริมตลิ่ง ริมลำน้ำสายหลักสายรอง เฝ้าสังเกตสถานการณ์และติดตามข่าวอย่างใกล้ชิด 

ข้อมูลจากดาวเทียม Pléiades นี้ได้รับการสนับสนุนจาก The international charter space and major disasters, UNESCAP, United Nations Satellite Centre (UNOSAT), CNES และ AIRBUS
 

ดาวเทียมจับภาพจังหวัดใหญ่อีสานท่วมกว่า 4 แสนไร่

ภาพมวลน้ำลำเชียงไกรจากอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ได้ไหลทะลักเข้าท่วม ตลาดเทศบาลตำบลโนนสูง ถนนรอบๆ เขตเทศบาลโนนสูง น้ำท่วมสูงกว่า 70 เซนติเมตร รถเล็กผ่านเข้าออกไม่ได้ บางจุดท่วมสูง 1 เมตร ทางเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลโนนสูง ได้นำแผงจราจรมาปิดกั้นไม่ให้รถเล็กผ่าน ขณะที่ปริมาณน้ำที่ไหลเข้าท่วมบ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองปราสาท ยังคงท่วมสูง ระดับน้ำท่วมสูงกว่า 1 เมตร บางจุดน้ำท่วมสูงถึง 2 เมตร ชาวบ้านบางคนต้องอพยพมานอนอยู่ในเต๊นท์ริมถนน