ชุมชนแก่งเสือเต้น ท้าย "เขื่อนป่าสัก" ถูกน้ำท่วมแล้ว เร่งอพยพขึ้นที่สูง

"เขื่อนป่าสักฯ" ระบาบยน้ำออกจากเขื่อนจำนวนมาก ทำให้ชุมชนแก่งเสือเต้นที่อยู่ติดกับเขื่อนถูกน้ำท่วมแล้ว บางจุดสูงกว่า2เมตร ต้องอพยพชาบ้านมาอยู่ที่สูง

เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 64 ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์การระบายน้ำออกจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี สูงกว่า 1,200 ลูกบาศ์กเมตรต่อวินาที หรือชั่วโมงละ 4 ล้านลูกบาศ์กเมตรต่อชั่วโมงติดต่อกันมาเป็นวันที่ 2 แล้วนั้น ทำให้ชุมชนบ้านแต่งเสือเต้น อ.พัฒนานิคม ซึ่งเป็นชุมชนที่อยู่ติดท้ายเขื่อนป่าสักได้ถูกน้ำเข้าท่วมในพื้นที่2หมู่บ้านคือหมู่ 1 และหมู่ 11 ระดับน้ำสูงอยู่ที่ 50-2 เมตร ทางอำเภอต้องอพยพชาวบ้านหนีน้ำขึ้นมาไว้ที่เทศบาลตำบลแก่งเสือเต้น โดยมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนแล้วกว่า 200 ครอบครัว และระดับน้ำยังของเพิ่มสูงอย่างต่อเนื่อง ชาวบ้านต้องมีการเฝ้าระวังทุกชั่วโมง

ขณะที่ชาวบ้านที่อยู่ในชุมชนแก่งเสือเต้น เปิดเผยว่า น้ำที่ท่วมอยู่ในตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจะหนักมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับที่ว่าเขื่อนป่าสักจะระบายน้ำออกมาเพิ่มหรือไม่ แต่จนถึงขณะนี้ระดับน้ำยังเพิ่มสูงขึ้น แต่ชุมชนนี้ไม่ถูกน้ำท่วมมานานกว่า 10 ปีแล้ว ครั้งสุดท้ายที่ท่วมหนักมากคือในปี 2554 เมื่อครั้งอุทกภัยใหญ่ หากเทียบกันกับน้ำท่วมครั้งนี้ต้องบอกว่ายังไม่ถึงปี 2554 แต่ก็ยังวางใจไม่ได้ต้องติดตามการระบายน้ำของเขื่อนอย่างต่อเนื่องในทุกวันว่าจะเพิ่มหรือไม่ หาเพิ่มการระบายน้ำก็จะเพิ่มขึ้น