เช็คเส้นทาง! หลายจังหวัดเฝ้าระวังน้ำท่วม ทางหลวงวิ่งไม่ได้ 29 แห่ง

เช็คเส้นทาง! หลายจังหวัดเฝ้าระวังน้ำท่วม ทางหลวงวิ่งไม่ได้ 29 แห่ง

กรมทางหลวง รายงานสถานการณ์อุทกภัยบนทางหลวงวันที่ 30 ก.ย. 64 เวลา 16.30 น. การจราจรผ่านไม่ได้ 29 แห่ง พร้อมเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย และเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง

เมื่อวันที่ 30 ก.ย.64 กรมทางหลวง ขานรับข้อสั่งการของ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยให้กับประชาชน จากสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนเตี้ยนหมู่ พร้อมดำเนินการตามแผนป้องกันสาธารณภัยอย่างเคร่งครัด และมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง

โดยเตรียมความพร้อมในการป้องกัน การฟื้นฟู และการเยียวยาหลังสถานการณ์คลี่คลายในทุกมิติ เพื่อช่วยประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างทันท่วงที

สำหรับสถานการณ์ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 16.30 น. พบทางหลวงถูกน้ำท่วม/ดินสไลด์ และสะพานชำรุด จำนวน 18 จังหวัด ( 64 สายทาง 91 แห่ง) โดยการจราจรผ่านไม่ได้ทั้งสิ้น 29 แห่ง ดังนี้

จ.ชัยภูมิ (การจราจรผ่านไม่ได้ 3 แห่ง)

- ทล. 2170 วัดปทุมชาติ – หนองจาน ช่วง กม.ที่ 0+500 – 3+600 ระดับน้ำสูง 40 ซม.

- ทล. 2179 จัตุรัส – บำเหน็จณรงค์ ช่วง กม.ที่ 0+500 – 4+100 น้ำกัดเซาะคอสะพาน

- ทล. 225 หนองบัวระเหว – ชัยภูมิ ช่วง กม.ที่ 230+913 น้ำกัดเซาะคอสะพาน

เช็คเส้นทาง! หลายจังหวัดเฝ้าระวังน้ำท่วม ทางหลวงวิ่งไม่ได้ 29 แห่ง

จ.ขอนแก่น (การจราจรผ่านไม่ได้ 1 แห่ง)

- ทล. 2065 พล – ลำชี ช่วง กม.ที่ 33+000 – 34+500 ระดับน้ำสูง 40 ซม.

 

จ.อ่างทอง (การจราจรผ่านไม่ได้ 1 แห่ง)

- ทล. 33 นาคู-ป่าโมก ช่วง กม.ที่ 36+000 – 36+400 (จุดกลับรถใต้สะพานฝั่งป่าโมก) ระดับน้ำสูง 35 ซม.

จ.สุโขทัย (การจราจรผ่านไม่ได้ 5 แห่ง)

- ทล. 12 ตอน เมืองเก่า – สุโขทัย ช่วงกม.ที่ 166+230 – 171+270 ด้านซ้ายทาง ระดับน้ำสูง 40 ซม.

- ทล. 101 คลองโพธิ์ – ท่าช้าง ช่วง กม.ที่ 79+969 – 82+000 ระดับน้ำสูง 50 ซม.

- ทล. 125 แจกัน – บ้านสวน ช่วง กม.ที่ 14+450 – 19+400 ด้านซ้ายทาง ระดับน้ำสูง 50 ซม.

- ทล. 1347 วัดโคก – สระบัว ช่วง กม.ที่ 0+000 – 5+284 ด้านซ้ายทาง ระดับน้ำสูง 20 ซม.

- ทล. 1195 สุโขทัย – เตว็ดใน ช่วง กม.ที่ 0+000 – 1+900 ระดับน้ำสูง 30 ซม.

เช็คเส้นทาง! หลายจังหวัดเฝ้าระวังน้ำท่วม ทางหลวงวิ่งไม่ได้ 29 แห่ง

จ.ลพบุรี (การจราจรผ่านไม่ได้ 5 แห่ง)

- ทล. 2243 บัวชุม – สี่แยกบัวชุม ช่วง กม.ที่ 0+340 สะพานทรุดตัว

- ทล. 2243 บัวชุม – สี่แยกบัวชุม ช่วง กม.ที่ 0+800 -2+500 ด้านซ้ายและขวาทาง ระดับน้ำสูง 50 ซม.

- ทล. 2243 บัวชุม – สี่แยกบัวชุม ช่วง กม.ที่ 1+400 ทางขาด ระดับน้ำสูง 40 ซม.

- ทล. 205 คลองห้วยไผ่-เทศบาลลำนารายณ์ ช่วง กม.ที่ 68+000 – 71+000 ระดับน้ำสูง 40 ซม.

- ทล. 205 เทศบาลลำนารายณ์ – ช่องสำราญ ช่วง กม.ที่ 80+700 -81+200 ด้านซ้ายและขวาทาง ระดับน้ำสูง 60 ซม.

 

จ.กำแพงเพชร (การจราจรผ่านไม่ได้ 4 แห่ง)

- ทล. 1 ตอน โนนปอแดง – ปากดง ช่วง กม.ที่ 419+036 (จุดกลับรถคลองพะยอม) ระดับน้ำสูง 220 ซม.

- ทล. 1 ตอน โนนปอแดง – ปากดง ช่วง กม.ที่ 432+030 (จุดกลับรถคลองสุวรรณ) ระดับน้ำสูง 180 ซม.

- ทล. 1 ตอน โนนปอแดง – ปากดง ช่วง กม.ที่ 431+701 (จุดกลับรถคลองสุวรรณ) ระดับน้ำสูง 180 ซม.

- ทล. 1117 ตอน คลองแม่ลาย-อุ้มผาง ช่วง กม.ที่ 432+030 ดินสไลด์ด้านซ้ายทางและขวาทาง

 

เช็คเส้นทาง! หลายจังหวัดเฝ้าระวังน้ำท่วม ทางหลวงวิ่งไม่ได้ 29 แห่ง

จ.พระนครศรีอยุธยา (การจราจรผ่านไม่ได้ 4 แห่ง)

- ทล. 32 นครหลวง – อ่างทอง ช่วง กม.ที่ 32+607 (จุดกลับรถใต้สะพานคลองกะท่อ) ระดับน้ำสูง 100 ซม.

- ทล. 32 นครหลวง – อ่างทอง ช่วง กม.ที่ 39+843 (จุดกลับรถใต้สะพานวัดดอกไม้) ระดับน้ำสูง 55 ซม.

- ทล. 32 นครหลวง – อ่างทอง ช่วง กม.ที่ 43+719 (จุดกลับรถใต้สะพานหลวงปู่ทวด) ระดับน้ำสูง 90 ซม.

- ทล 3263 หน้าโคก – เสนา ช่วง กม.ที่ 11+100 (จุดกลับรถใต้สะพานสีกุก) ระดับน้ำสูง 100 ซม.

 

จ.สุพรรณบุรี (การจราจรผ่านไม่ได้ 2 แห่ง)

- ทล. 33 สุพรรณบุรี - นาคู ช่วง กม.ที่ 9+886 สะพานคลองทับน้ำ ระดับน้ำสูง 55 ซม.

- ทล. 340 สาลี - สุพรรณบุรี กม.ที่ 59+674 สะพานศาลเจ้าแม่ทับทิม ระดับน้ำสูง 100 ซม.

 

จ.นครสวรรค์ (การจราจรผ่านไม่ได้ 2 แห่ง)

- ทล. 1 บ้านหว้า – วังไผ่ ช่วง กม.ที่ 339+600 ใต้สะพานเดชาติวงศ์ ระดับน้ำสูง 120 ซม.

- ทล.11 ตากฟ้า – ไตตาล ช่วง กม.ที่ 68+725 น้ำกัดเซาะคอสะพาน

 

จ.อุทัยธานี (การจราจรผ่านไม่ได้ 1 แห่ง)

- ทล. 3456 หนองกระดี่ – คลองข่อย ช่วง กม.ที่ 3+604 สะพานโคกหม้อ ระดับน้ำสูง 80 ซม.

จ.ตาก (การจราจรผ่านไม่ได้ 1 แห่ง)

- ทล. 1175 ห้วยส้มป๋อย – เจดีย์ยุทธหัตถี ช่วง กม.ที่ 55+300 คันทางทรุดตัว

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางหลวงเดินทางด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยและหลีกเลี่ยงเส้นทางที่คาดว่าจะเกิดความสุ่มเสี่ยง พร้อมขอให้ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด และหากประชาชนต้องการสอบถามสภาพเส้นทาง สภาพการจราจร หรือต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง หมวดทางหลวงในพื้นที่ และสายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง) และสามารถติดตามการรายงานสถานการณ์สภาพเส้นทางได้ที่ทวิตเตอร์กรมทางหลวง @prdoh1